Állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület illeték nélküli használati jogának 2025. évi bizonyítása

2024.06.24.
 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08.- másik törvény, 41/09., 112/15., 80/2017 és 95/2018-más törvény) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019,45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 és 63/23 sz.) összhangban, a magyarkanizsai polgármester nyilvános felhívást tesz közzé, melyben értesíti az oktatási intézményeket: iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális intézményeket, akik egyik fő tevékenységi ágazata a mezőgazdaság, vagy a hasonló tevékenységet végzőket, hogy számukra illeték nélkül történő használatra adhatók az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek, legtöbb 100 hektáros területig, és azokat az állami tulajdonban lévő jogi személyeket, amelyeket erdészeti tevékenység végzésére jegyeztek be, és hogy 2024. október 31-éig nyújtsák be a Magyarkanizsa Község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának a 2025-as évben való megvalósítására vonatkozó kérvényeiket.
Szükséges okiratok:
1. Kérvény az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának megvalósítására, a felelős személy aláírásával;
2. Az intézmény alapítói okirata, illetve a gazdasági bejegyzés kivonata a jogi személyeknek (hat hónapnál nem régebbi);
3. А tudományban, oktatásban, szociális védelemben, mezőgazdaságban, illetve igazságügyben illetékes Minisztérium nyilatkozata, amelyből meg lehet állapitani a jogi státusát a kérelmet benyújtónak az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának megvalósítására.
4. Mezőgazdasági termelés céljából illeték nélküli használatra – Nyilatkozat, amelyet a pályázó felelős személyének büntetőjogi és anyagi felelőssége mellett ad ki, tevékenységi tervvel minden, a tárgyát képező kataszteri parcellára (vagy parcellarészre), a kérelmet a megadott területtel, amely igazolja, hogy a tevékenységet az általa végzett tevékenységnek megfelelően végzi (oktatási, tudományos – kutatási, szociális).
A magyarkanizsai mezőgazdasági terület védelmével, rendezésével és használatával kapcsolatos éves programot előkészítő bizottság

Nyílt felhívás Magyarkanizsa község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület illeték nélküli használati jogának 2025. évi bizonyítására