Folyamatos felújítások a horgosi iskolában

2024.04.17.
 

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola központi épületében az elmúlt időszakban nagyértékű felújítási munkálatok zajlottak, az iskola sikeres pályázatainak köszönhetően: az épület régi szárnyában ez év februárjáig szanálták a málló falakat, malterozása és festése, de az ebédlő és a konyha is megújult két fázisban. A két projektum összértéke meghaladja a 13 millió dinárt.
A beruházásokról sajtótájékoztató keretében számolt be Somogyi Ilona, az iskola igazgatója és Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester.
A Kárász Karolina iskola épületének két szárnya van. A régi fele, az egykori zárda 1897-ben épült, az új épületrészt L-alakban 1971-ben építették hozzá. Mivel a zárdai rész műemlékvédelem alatt áll, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy miként újítják fel.
- A konyha az új épületrész alagsorában van. Annak újra lapozását, meszelését a 2021/22-es iskolaévben kértük, a beruházás pedig utána nyáron valósult meg 1 millió 121 ezer dinárból. A rákövetkező évben az ebédlő újult meg. Szintén a tartományi oktatási titkárságtól kaptunk 1 millió 199 ezer dinárt, a mostani iskolaévben pedig a régi szárny teljes adaptációja folyik. Újra malterozták a falakat, megtörtént a meszelés, ez pedig 11 millió 315 ezer dinárba került. Kihívást jelent, hogy a régi szárny védelem alatt áll annak műemléki jellege miatt. Szükség lenne az ablakcserére, de csakis faablakok jöhetnek szóba, s figyelni kell az előírásokra - mondta az igazgatónő.
Folytatni kellene még a meszelést, szükség lenne a padlók felújítására, a vizesgócok, illemhelyek rendbetételére. A tornaterem is felújításra vár, sorolta Somogyi Ilona.
Minden megvalósult beruházásért nagy köszönet jár a tartományi oktatási titkárságnak, hiszen pénzügyi szempontból lefedték a költségeket, mondta Fejsztámer Róbert polgármester.
- Egy ilyen nagy iskolaépület tekintetében nagyon fontos az állagmegőrzés, hogy a tanároknak, diákoknak megfelelő munkafeltételeik lehessenek. A szülők türelmét is köszönöm, mivel nem tudtuk iskolaszünetben elvégeztetni a felújítási munkalatokat, a tanév ideje alatt került azokra sor. Köszönet jár az iskola vezetőségének is, hiszen a projektelőkészítési, pályázatbeadási készségeik nélkül mindezen beruházások nagyon nehezen tudtak volna megvalósulni. Ezek a felújítások nagy terhet jelentettek volna az önkormányzatnak, ha csak a saját költségvetésünkből kellett volna kifizetnünk. Az egész éves működtetés az önkormányzati hatáskörben van, de az ilyen horderejű beruházások, mint az idei is, ami meghaladta a 10 millió dinárt, ezek olyan nagyok, hogy külső segítség nélkül nem tudnánk megvalósítani - nyilatkozta Fejsztámer Róbert.
A polgármester elmondta azt is, hogy a községi intézmények nagyon felkészülten várják a pályázatokat. Legtöbbször a tartományhoz fordulnak, de köztársasági szinten is adnak be pályázatokat, ahol nagyobb az önrész. A benyújtott pályázatok több mint 80 százaléka sikeres, s ez annak köszönhető, hogy egyrészt van pénz a tartományi költségvetésben, másrészt annyira minőségesek és előre tekintőek a pályázatok és projektek, amiket a tanintézmények benyújtanak, hogy azok valóban pénzelésre érdemesek.
A horgosi iskolába egyébként 335 diák jár, a kispiaci kihelyezett tagozaton pedig további 105 diák tanul. Két váltásban szervezték meg az oktatást, de így is minden tantermük foglalt.
Bővebben:

 


Folyamatos felújítások a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolában

Megfelelő körülményeket az iskolákba!

Megújul a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola

Felújították a horgosi Kárász Karolina Általános Iskolát
Fotó: Puskás Károly