Építési engedély nélküli épületek kommunális hálózatra való ideiglenes csatlakozása

2023.09.15.
 

Szerbia Kormányának Rendelete az építési engedély nélkül épített épületek villamosenergia-hálózatra, gázhálózatra és/vagy távhőhálózatra, vízvezetékhálózatra és csatornahálózatra történő ideiglenes csatlakoztatásának módjáról, feltételeiről és eljárásáról (az SZK Hivatalos Közlönye, 70/2023 sz.)lehetővé teszi azoknak az engedély nélkül épített lakóépületeknek vagy lakásoknak a villamos-, gáz- vagy távhőhálózatra, vízhálózatra és csatornahálózatra történő IDEIGLENES CSATLAKOZÁSÁT, melyek rendeltetése a vízhez, elektromos áramhoz és fűtéshez való alapvető emberi jogok biztosítása. 
A jelentkezés benyújtásának határideje korlátozott, 2023. szeptember 15-én kezdődik és 30 naptári napig tart.
A lakhatást vásárlással vagy építkezéssel tartósan megoldó tulajdonos csak egy épületet, illetve lakást csatlakoztathat ezen a módon. 
A kérelmet az előírt formanyomtatványon, a szükséges dokumentációval együtt kell benyújtani a helyi önkormányzathoz.
Az illetékes hatósághoz igazolást kell benyújtani a meglévő befejezett épületről, igazolást arról, hogy ő az épület tulajdonosa, és csak egy lakhatásra szolgáló épület, illetve lakás tulajdonosa.
Ha a tulajdonos építési engedély nélkül épített ingatlant, a legalizálási eljárás megindításáról szóló igazolást kell benyújtani. Ha olyan épületről van szó, amelyre vonatkozóan nem indítottak legalizálási eljárást, igazolást kell benyújtani arról, hogy az épület megépült és lakhatási céllal használják, vagy egyéb vitathatatlan bizonyítékot, amely e tényeket megállapítja.
Az épület feletti tulajdonjogot adásvételi szerződéssel, ajándékozási szerződéssel vagy más típusú szerződéssel, illetve öröklési határozattal vagy jogerős bírósági ítélettel, vagy más okirattal vagy illetékes hatóság határozatával kell igazolni. Mellékelni kell továbbá nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonosnak és a háztartás tagjainak nincs más lakáscélú épülete.
Ezen igazolásokon kívül még néhány egyéb dokumentum csatolása szükséges, amelyeket a hivatkozott rendelet pontosít.
Ha teljesültek a lakóépület bekötésének jogszabályi feltételei, az illetékes közvállalat megállapítja az adott infrastruktúra-hálózathoz való csatlakozás műszaki feltételeinek meglétét. A csatlakozásért az illetékes vállalat általános okiratai szerinti díjat kell fizetni. 
Ez a rendelet szerinti ideiglenes csatlakozás az épület jogállásának végleges megállapításáig tart.
A témával kapcsolatban érdeklődni lehet a 064 806 2149-es számon (Nagy Némedi Dániel).

Az Építésügyi főosztály vezetője:
Nagy Némedi DánielTájékoztató A tervezési és építésügyi törvény 102. szakaszának alkalmazásához