Középiskolások útiköltség-térítése

2023.08.28.
  

A nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/2014. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a magyarkanizsai polgármester

PÁLYÁZATOT hirdet
A 2023/2024. TANÉVBEN NAPPALI TAGOZATOS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSÉNEK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Az útiköltség-térítési jogosultság a 2023/2024. tanévre vehető igénybe. 
Útiköltség-térítésre jogosultságot az a tanuló szerezhet, aki teljesíti az alábbi feltételeket:
1. nappali tagozatos középiskolai tanuló
2. állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén van
3. útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben nem részesül.
A jogosultság elismeréséhez a tanulónak az alábbiakat kell benyújtania:
1. jogosultság elismerése iránti kérelem
2. nappali tagozatos középiskolai tanulói jogállását bizonyító iskolai igazolás
3. vér szerinti vagy nevelőszülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy a tanuló nem részesül útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben 
4. a tanuló vagy egyik szülője vagy gondviselője személyi igazolványának fénymásolata.
A családi pótlékban vagy állandó pénzsegélyben részesülő tanulónak még a következőt is be kell nyújtania:
1. a családipótlék-jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata vagy
2. a család állandó pénzbeli támogatásához való jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata.
A mellékletekkel ellátott pályázati kérelmek 2023. augusztus 28-tól 2023. szeptember 13-ig nyújthatók be a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (városháza épülete, Magyarkanizsa, Fő tér 1 sz., 2. sz. iroda) vagy a Magyarkanizsa község falvaiban működő helyi hivatalokban.

Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai polgármesterPályázat a 2023/2024. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítésének igénybevételére

Kérelem a 2023/2024. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanuló útiköltéség-térítésének igénybevétele iránt

Szülői nyilatkozat