Nyílt fölhívás autós gyermekülések kiosztására

2023.06.08.
  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény, 47/2018. és 111/2021 sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsa község területén zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló eszközök 2023. évi felhasználási programja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 5/2023. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester 

NYÍLT FÖLHÍVÁST 
TESZ KÖZZÉ A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÚTJAIN ZAJLÓ KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK 2023. ÉVI KIOSZTÁSÁRA

A nyílt fölhívás címzettjei azok az állandó lakóhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező szülők, akiknek gyermeke 2022. január 1. és 2022. december 31. között született, a felhívás célja pedig európai ECE R44/04 szabvány szerint gyártott  autós gyermekülések kiosztása.
A személygépkocsiba való gyermekülés műszaki jellemzői:
- az ülés az I, II és III csoportba tartozik és 9–36 kg súlyú gyermekek szállítására  szolgál 
- ЕCЕ R44/04 tanúsítvánnyal rendelkezik
- az ülés biztonsági rendszerrel rendelkezik, 5 rögzítési ponttal
- a fejtámla magassága állítható
Autós gyermekülés elnyerésének feltételei:
- az egyik szülőnek rendelkeznie kell személygépkocsival; 
- az egyik szülőnek Magyarkanizsa község területén kell állandó lakóhellyel rendelkeznie;
- a gyermek 2022. január 1. és 2022. december 31. között született;
- a pályázati felhívásra jelentkező család a Magyarkanizsa község által közzétett pályázatot megelőző négy évben nem kapott autós gyermekülést;
- egy család egy autós gyermekülést kaphat, kivéve, ha ikergyermekekről, illetve egy szülésből szármaszó több gyermekről van szó.
A pályázáshoz benyújtandó iratanyag:
- az egyik szülő személygépkocsi-tulajdonának bizonyítéka (forgalmi engedély elektronikus olvasata)
- az egyik szülő Magyarkanizsa községbeli állandó lakóhelyének bizonyítéka (személyi igazolvány elektronikus olvasata vagy lakóhely-igazolás)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
A nyílt fölhívás teljesítéséhez szükséges eszközöket a magyarkanizsai községi költségvetés a Magyarkanizsa község területén zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló eszközök 2023. évi felhasználási programjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 5/2023. sz.) meghatározottak szerint sorolja be, forrásuk pedig a Magyarkanizsa község területén közlekedési szabálysértésekből befolyó eszközök.
A pályázási határidő a 2023. június. 9. és 2023. június 29. közötti 20 nap.
A határidő után beadott jelentkezések a pályázaton nem vesznek részt.
A jelentkezési formanyomtatvány a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában (2. számú iroda) a 8-as asztalnál munkanapon 8.00 és 14.00 óra között vehető át, vagy letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról.
A jelentkezéseket postai úton a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal címére (Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa) „Gyermekülés-pályázat” megjelöléssel vagy személyesen a magyarkanizsai községi ügyfélszolgálaton (2-es iroda, 8-as. asztal) kell benyújtani.
A nyílt fölhívást közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján és a városháza hirdetőtábláján.
A magyarkanizsai községi közúti közlekedésbiztonsági tanács jegyzőkönyvbe foglalja a nyílt fölhívásban előírt feltételeket teljesítő pályázók javasolt névsorát. 
Az autós gyermekülések kiosztásáról a Magyarkanizsai Községi Tanács hoz határozatot.
AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK KIOSZTÁSAKOR A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG SZAKEMBEREI KÉPZÉST TARTANAK AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK SZABÁLYOS HASZNÁLATÁRÓL ÉS BESZERELÉSÉRŐL.

Fejsztámer Róbert          
polgármester    Nyílt fölhívás a Magyarkanizsa község útjain zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló autós gyermekülések 2023. évi kiosztására

Jelentkezési lap