Magyarkanizsa aláírta a helyi szintű nemi egyenjogúsági európai alapokmányt

2023.05.29.
 

Magyarkanizsán, a polgármesteri kabinetben péntek délelőtt ünnepélyesen aláírták a helyi szintű nemi egyenjogúsági európai alapokmányt (Európai charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben), amit a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület március 31-én fogadott el. Miután a polgármester ellátta kézjegyével a dokumentumot, Magyarkanizsa község nyilvánosan vállalta, hogy követni fogja a nemek közötti egyenjogúság elveit, s területén végrehajtja a charta előírt rendelkezésit. Magyarkanizsa község továbbá, mint a Charta aláírója kötelezettséget vállal, hogy kapcsolatba lép az ország minden illetékes intézményével és szervezetével, hogy a lehető leghatékonyabb módon tudja követni a valódi nemi egyenjogúság legjobb gyakorlati példáit. Az aláírt csatlakozási nyilatkozat másolata megküldésre kerül az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) címére, hogy Magyarkanizsa község neve is megjelenjen az aláírók névsorában. 
Az eseményen jelen volt a Városok és Községek Állandó Értekezletének képviseletében Nikola Tarbuk főtitkár és Nataša Okilj, a nemi egyenjogúsági és antidiszkriminációs témákkal foglakozó tanácsadó, illetve a magyarkanizsai önkormányzat illetékesei. 
Szerbiában kísérleti jelleggel Vranjeban és Magyarkanizsán dolgoznak ki tervet a nemek közötti egyenjogúság teljes biztosítása érdekében. A bizottság és Magyarkanizsa önkormányzata nemek közötti egyenlőség tanácsának tagjai aktívan részt vesznek a cselekvési terv kidolgozásában és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kiemelt tevékenységek meghatározásában. 
Magyarkanizsa önkormányzata a Községek és Városok Állandó Értekezletével (SKGO) együttműködve, megkezdte a lakosság körében végzett felmérést, azzal a céllal, hogy előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikákat. 
A kérdőív május 20-ig volt elérhető az önkormányzat és más intézmények honlapján, ahol a kérdőív a nemek közötti egyenlőség témájához kapcsolódó kérdéseket tartalmazott, azzal a céllal, hogy betekintést nyerjen a Magyarkanizsa önkormányzat területén élő nők szükségleteibe és problémáiba. Ezt követően a bizottság és a tanács megkezdi a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó helyi cselekvési terv kidolgozását, és meghatározza a nők és férfiak helyzetének javítását célzó kiemelt tevékenységeket. A tervezett konkrét intézkedések és tevékenységek, elsősorban az oktatás, a polgárok időben történő és pontos tájékoztatása, a nők gazdasági szerepvállalását célzó képzések, a munkavállalók képzése stb. 
Az alkalmi sajtótájékoztatón Fejsztámer Róbert polgármester elmondta, hogy ez a dokumentum valójában a nők helyzetéről szól, de egyaránt vonatkozik a társadalom férfi rétegére is. Ez egy európai szintű dokumentum, amellyel az önkormányzat egy újabb lépést kíván tenni az EU által meghatározott értékek irányába. Ezen minden nap dolgozni kell majd, s a polgármester örül neki, hogy a dokumentumhoz tartozó akcióterv kidolgozásába technikai segítséget kapott az önkormányzat a Városok és Községek Állandó Értekezletétől. A dokumentum elkészítésébe minden községi intézményt bekapcsolnak, számos civil szervezetet, de magánszemélyeket is. Remélhetőleg a dokumentum olyan színvonalú lesz, hogy az önkormányzat lehetőséget kap, hogy a jövő évi költségvetésbe olyan tételeket is betervezzen, ami országos szinten is egyedülálló lesz, mondta a magyarkanizsai polgármester. 

 


Magyarkanizsa aláírta a helyi szintű nemi egyenjogúsági európai alapokmányt

Magyarkanizsa aláírta a nemek egyenjogúságára vonatkozó európai chartát

Aláírták a nyilatkozatot a nemek egyenjogúságáról
Fotó: Puskás Károly