Gyermekek beíratása az iskola-előkészítő programba

2023.05.09.
  

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Közigazgatási és közösügyi főosztálya Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 17. szakasza (AZ SZK Hiv. Közlönye, 88/2017., 27/2018. – másik törv., 10/2019., 6/2020. és 129/2021. szám) alapján közzéteszi az alábbi

ÉRTESİTÉST
A GYERMEKEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBE VALÓ BEÍRATÁSÁRÓL 
A 2023/2024-ES ISKOLAÉVI ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Az iskoláskor előtti intézménybe (óvodába) történő beiratkozás mindazokra a gyermekekre vonatkozik, akik a következő évben indulnak iskolába.
A gyermeket a szülő, illetve más törvényes képviselő jelenti be az iskoláskor előtti intézménybe az iskola-előkészítő program elsajátítása végett.
A 2023/2024. tanévi iskola-előkészítő programba történő beiratkozás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a tanév kezdetének napján (2023. szeptember 1-jén) öt és fél — hat és fél évesek, illetve akik a 2017. március 1. és 2018. március 1. közötti időszakban születtek.
A 2018. március 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beiratkozása az iskola-előkészítő csoportba a szülők, illetve más törvényes képviselő kérésére történik. Amennyiben gyermeküket korábban íratnák be iskolába, felvételük abban az intézményben történik, amelyikben van szabad hely.
A gyermekek nyilvántartásba vétele elektronikus úton valósítható meg az E-uprava világhálós honlapon (https://www.euprava.gov.rs/) keresztül, amelyik az egész év folyamán aktív, az E-Usluge opcióra lépve a Porodica felnyitásával (a részletes útmutatást az iskoláskor előtti intézmény www.predskolskakanjiza.edu.rs világhálós honlapján tekinthetik meg).
Megjegyzés: a jelentkezés a bejelentkezés első napjától, azaz 2023. május 8- tól 2023. május 22-ig tehető meg.
Az elektronikus beiratkozással az összes szükséges dokumentáció automatikusan letölthető (a letöltést az iskoláskor előtti intézmény végzi a kötelező szociális biztosítás központi regiszteréből és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közösügyi főosztály - anyakönyvi nyilvántartásából).
Azok a szülők, illetve törvényes képviselők, akiknek nincs lehetőségük elektronikus úton beíratni gyereküket, megtehetik azt közvetlenül is 2023. május 8- tól 2023. május 22-ig, 8.00 és 12.00 óra közötti időszakban, a Gyöngyszemeink lskoláskor Előtti Intézmény központi épületében (Magyarkanizsa, Karađorđe u. 30. sz.), illetve a nasibiseri@kanjiza.rs villámposta címen.

A közvetlen bejelentés esetén a következő dokumentáció szükséges:
- a szülő, illetve a törvényes képviselő személyi igazolványa;
- a beírandó, illetve a többi gyermek születési anyakönyvi kivonata;
- a szülő, illetve a törvényes képviselő munkaviszonyáról szóló bizonylat;
- bejelentőlap (az óvodában töltik ki).

ORVOSI IGAZOLÁS: MINDEN újonnan beíratott gyermek esetében be kell mutatni az illetékes egészségügyi intézmény igazolását arról, hogy a gyermeket megfelelően beoltották, és pszicho-fizikailag alkalmas az intézetbe való felvételre. Az orvosi igazolást 2023. augusztus 18-ig kell benyújtani.
Az 1-től 5,5 éves korú gyerekek 2023/2024. tanévi nyilvántartásba vétele szintén az E-uprava világhálós honlapon (https://www.euprava.eov.rs/) keresztül valósítható meg az egész év folyamán, az E-Usluge opcióra lépve a Porodica felnyitásával.
Bővebb tájékoztatásért a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény nasibiseri@kanjiza.rs e-mail címén kaphatnak, illetve a 024/4 874 380 telefonszámon. Kapcsolattartó: Horváth Éva.

AZ SZÜLŐ, ILLETVE MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ KÖTELES GYERMEKÉT AZ ISKOLA-ELŐKÉSZÍTÓ PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBE BEÍRATNI.
Szabálysértés miatt 5.000,00-től 100.000,00 dinárig terjedő pénzbirsággal sújtható a szülő,  illetve a törvényes képviselő, amennyiben szándékosan vagy alapos ok nélkül elmulasztja gyermekének iskola-előkészító programba való beíratását, illetve, ha indokolatlanul kimarad az iskoláskor előtti intézményből (a törvény 194. szakasza).

Kasza Attila,
a közigazgatási és közösügyi főosztály vezetőjeÉrtesítés a gyermekek iskoláskor előtti intézménybe való beíratásáról, a 2023/2024-es iskolaévi iskola-előkészítő programban való részvételre