Hiányszakmák 2023-as jegyzéke

2023.05.05.
  

A Magyarkanizsa községbeli hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/14.  és  30/2020 sz.) alapján a Hallgatóiösztöndíj-bizottság 2023. május 3-án tartott ülésén megállapította az alábbi

HIÁNYSZAKMAJEGYZÉKET
a 2023/24. tanévben odaítélendő hallgatói ösztöndíjakhoz

1.
A Hallgatóiösztöndíj-bizottság a Magyarkanizsa község területén működő gazdasági szereplők részéről és a társadalmi tevékenységek területén kinyilvánított igények, a magyarkanizsai községi költségvetésből pillanatnyilag ösztöndíjazott szakmák adatai alapján – az önkormányzat által konkrét szakmákra korábban odaítélt ösztöndíjakat is figyelembe véve – a 2023/24. tanévre a hiányszakmajegyzéket, valamint hiányszakmánként az ösztöndíjak számát az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Szakma Ösztöndíjak száma
Magyar tannyelvű tagozatokon szerbet környezetnyelvként oktató okleveles tanár 1
Fizikatanár 1
Zenei kultúra tanára  1
Kémia tanár 1
Matematika tanár 1
Pedagógus 1
Defektológus 1
Szociális munkás 2
Idegenforgalmi szakember 2
Jogász 3
Általános orvos 3
Könyvtáros 1
Gépészmérnök  1
Építészmérnök 2
Mechatronikai mérnök 1
Mezőgazdasági mérnök 1

 

2.
Ezt a jegyzéket közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján és a helyi tömegtájékoztatási eszközökben.

Bagány Ágnes 
a bizottság elnökeHiányszakmajegyzék a 2023/24. tanévben odaítélendő hallgatói ösztöndíjakhoz