Ingyenes talajminta elemzés

2023.03.28.
 

Magyarkanizsa önkormányzata értesíti a községben bejegyzett termelőket, hogy 2023. április 3-tól kezdődik a kérelmek begyűjtése az ingyenes talajmintavétel igénylésére!
Egy termelő legföljebb 5 ingyenes minta elemzésére jogosult, kizárólag a községben lévő földeken, saját és bérelt parcellákon, az állami földeket is beleértve. Azok a termelők, akiknek vagyonadó hátraléka van, annak törlesztéséig nem élhet az önkormányzat által finanszírozott ingyenes szolgáltatással. Az előlátott mintavétel darabszáma a községben 200. A jelentkezés az adott mennyiség betöltéséig tart, de legkésőbb október 31-ig.
A jelentkezéshez szükséges dokumentáció:
- a parcellák pontos kataszteri száma, amelyekre igénylik a talajanalízist;
- előre elkészített négyéves vetésterv (vetésforgó);
- az igénylő személyi számának (JMBG szám) és gazdasági számának (BPG) megadása.
A Zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat munkatársai végzik az igények begyűjtését, az űrlapok kitöltését, a mintavételt a terepen és a laboratóriumi talajelemzést.
Jelentkezni lehet a Szakszolgálat következő telefonszámain: 024/811-846, 062/785-528 ili 062/785-527.
Az eredményeket postai úton kapják meg a termelők a Szakszolgálattól.