Egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatása

2023.02.07.
  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 44. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye,129/2007,83/20., 101/16, 47/18. és 111/2021 sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakaszának (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg),  a főiskolai hallgatók útiköltség-támogatásáról szóló rendelet (A VAT Hivatalos Lapja, 1/2013 és 5/2017. sz.  és a Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi költségvetéséből jóváhagyott pénzeszközök alapján meghozott határozattal összhangban, a magyarkanizsai polgármester 2023. február 8-án

 

P Á L Y Á Z A T O T    hirdet
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSÁRA

I.

Az útiköltség-támogatás 2023. évben valósul meg.

II.
Útiköltség-támogatásra jogosultak azok az egyetemi és főiskolai hallgatók, akik:

 1. állandó lakóhellyel rendelkeznek Magyarkanizsa község területén
 2. lakóhelyükről naponta utaznak helyközi járaton a felsőoktatási intézménybe
 3. költségvetési tandíjmentességet élveznek
 4. első ízben iratkoznak be az adott évfolyamra
 5. nem részesülnek diákotthoni elhelyezésben
 6. nem részesülnek hallgatói ösztöndíjban és hitelben az Oktatási Minisztériumtól, a Tartománytól, az Újvidéki Egyetem tehetséges hallgatói részére létesített ösztöndíjalapból, egyéb községi, szervezeti és vállalati alapítványoktól.

III.
Az útiköltség-támogatás jogosultság elismeréséhez a hallgatónak az alábbiakat kell benyújtania:

 1. jogosultság elismerése iránti kérelmet – kitöltött formanyomtatványt
 2. igazolást, hogy az évfolyamra első ízben iratkozott, és hogy tandíjmentességet élvez
 3. a havi bérlet fénymásolatát, illetve 4 eredeti menetjegyet (január február,)
 4. gazdasági társaság, illetve jogi személy arra vonatkozó igazolását, hogy a tanuló szülője vagy gyámja révén nem érvényesít útiköltség-térítési, ösztöndíj- vagy hiteljogosultságot
 5. a hallgató személyi igazolványának fénymásolatát
 6. nyilatkozat arról, hogy nem részesül hallgatói ösztöndíjban és hitelben
 7. dinárra szóló bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

IV.

A fenti jogosultság megszerzésére a hallgatóknak a kérvényt a felsorolt okmányokkal 2023. február 18-áig kell benyújtani a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Központjában (2. számú szoba), Magyarkanizsa, Fő tér 1. További tájékoztatás a fönti címen, vagy а 10. sz. irodában ill. a 024/4-875–166-os telefon 208-es mellékén kapható.

Az elkésett és hiányos pályázatokat a bizottság figyelmen kívül hagyja.

V.

A pályázat 2023. február 8–tól 2023. február 18–áig tart.

 

Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai polgármester

 Pályázat egyetemi és főiskolai hallgatók útiköltség-támogatására

Formanyomtatvány