Pályázat a 2023-as évi színpadhasználatra

2023.01.20.
   

A magyarkanizsai kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság
F E L H Í V Á S T
tesz közzé a színpad 2023. évi használata iránti kérelmek begyűjtésére

 1. E felhívás tárgya: a 2023-ban tervezett rendezvények színpadhasználata iránti kérelmek benyújtása.
 2. Kérelmezők lehetnek:
  • Magyarkanizsa község által alapított intézmények
  • a székhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező civilszervezetek és
  • Magyarkanizsa község helyi közösségei
 3. 3. A kérelem benyújtásának feltétele:
  • a rendezvényt 2023-ban Magyarkanizsa község területén tartják.
   A kérelemhez az alábbi dokumentációt kell csatolni:
  • a kérelmező bejegyzési okiratának másolatát
  • annak bizonyítékát, hogy a rendezvényt 2023-ban Magyarkanizsa község területén tervezik megtartani (programkivonat, az intézmény/civilszervezet/helyi közösség illetékes szervének döntése).
 4. A benyújtott színpadhasználati kérelmeket A magyarkanizsai községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság bírálja el.
 5. A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós lapjáról (www.kanjiza.rs), illetve minden hétköznap 7.00 és 15.00 óra között átvehető Magyarkanizsán a Fő tér 1. sz. alatt, a 26. sz. irodában.
  A kérelmet a magyarkanizsai községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottságnak címezve zárt borítékban kell benyújtani ezzel a megjelöléssel: 2023. ÉVI SZÍNPADHASZNÁLATI FELHÍVÁS, a Fő tér 1. sz., 24420 Magyarkanizsa címre postai úton, vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban személyesen átadva.
  A felhívással kapcsolatban további felvilágosítás Vranić Váradi Líviától személyesen vagy a 024/4 873–249-es telefonon kapható.
 6. A kérelem benyújtásának határideje: 2023. január 30., 12.00 óra.
 7. A hiányos dokumentációjú, nem megfelelő formanyomtatványon benyújtott vagy a felhívásban foglaltakkal ellentétes rendeltetésre vonatkozó, valamint távmásolón vagy elektronikus levélben elküldött és alá nem írt kérelmeket a bizottság figyelmen kívül hagyja.
  A bizottság a jelen felhívás 6. pontjában foglalt határidőt követő 15 napon belül bírálja el a kérelmeket, és arról a kérelmezőket értesíti.

Vörös Turu Anita
a bizottság elnöke

 Formanyomtatvány