Társadalmi vita a közegészségügyi tervről

2022.10.26.
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 11. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 116. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a társadalmi vitáról szóló rendelet 27. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  9/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 2022. október 26-án tartott 77. ülésén a lakossághoz, egyesületekhez, a szakmai és egyéb közvéleményhez

NYÍLT FÖLHÍVÁST
intéz Magyarkanizsa község 2022-2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi terv tervezetének társadalmi vitájában való részvételre

A társadalmi vita 2022. október 31-étől 2022. november 14-éig tart.

A Magyarkanizsa község 2022-2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi terv tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Közigazgatási és közösügyi főosztály, kapcsolattartó: Kasza Attila.
Észrevételek, javaslatok és vélemények írásban 2022. november 14-én 8.00 óráig küldhetők a Magyarkanizsa község, Közigazgatási és közösügyi főosztály, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre vagy elektronikus levélben az akasa@kanjiza.rs. villámpostacímre.

Fölhívjuk az érdeklődő polgárokat, a polgári egyesületek képviselőit, a lakossági köztájékoztatási szervezetek képviselőit, hogy vegyenek részt a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületének nagytermében 2022. november 15-én 8.00 órai kezdettel tartandó összegzőülésen.

 

Nebojša Rakić,
a Községi Tanács elnök-helyetteseNyílt fölhívás Magyarkanizsa község 2022-2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi terve tervezetének társadalmi vitájában való részvételre

Magyarkanizsa község 2022-2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi terve tervezetének társadalmi vitájának programja

Magyarkanizsa község 2022-2027. időszakra vonatkozó közegészségügyi tervének tervezete