Társadalmi vita a romák helyzetének javításáról szóló akciótervről

2022.10.11.
  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 11. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 116. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz.- egységes szerkezetbe foglat szöveg) és a társadalmi vitáról szóló rendelet 27. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  9/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 2022. október 11-én tartott ülésén a lakossághoz, egyesületekhez, a szakmai és egyéb közvéleményhez 

NYÍLT FÖLHÍVÁST
intéz a Magyarkanizsa községben 2022-2026 időszakra vonatkozó roma férfiak és nők helyzetének javítása érdekében készülő helyi akcióterv tervezetéről folytatandó társadalmi vitában való részvételre
az állampolgárok, egyesületek, szakmai- és egyéb nyilvánosság felé, amely 2022. október 11-étől 26-áig tart. 

A Magyarkanizsa községben 2022-2026 időszakra vonatkozó roma férfiak és nők helyzetének javítása érdekében készülő helyi akcióterv tervezetéről tájékoztatást adó illetékes szerv a Társadalmi Tevékenységekkel megbízott Főosztály, kapcsolattartó: Kasza Attila.
Észrevételek, javaslatok és vélemények írásban 2022. október 26-án 7.00 óráig küldhetők erre a címre: Magyarkanizsa község, Társadalmi Tevékenységekkel megbízott Főosztály, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa, vagy elektronikus levélben az akasa@kanjiza.rs villámpostacímre.
Az állampolgárokat, civilszervezeti és sajtóképviselőket a tanács meghívja a 2022. október 26-án 8.00 órai kezdettel a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal kistermében tartandó záróülésre.

Fejsztámer Róbert, 
a Községi Tanács elnöke

A Magyarkanizsa községben 2022-2026 időszakra vonatkozó roma férfiak és nők helyzetének javítása érdekében készülő helyi akcióterv tervezetéről rendezendő társadalmi vita programja
Magyarkanizsa községben 2022-2026 időszakra vonatkozó roma férfiak és nők helyzetének javítása érdekében készülő helyi akcióterv tervezete