Személyi változások a Községi Tanácsban

2022.09.30.
 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület szeptember 29-i, XVII. ülésén szó volt személyi változásokról, a községi költségvetés első félévi megvalósulásáról, nyilvános elismerések odaítéléséről. A munka befejeztével sajtótájékoztatóra került sor, amelyen a legfontosabb döntéseket ismertették a két legnagyobb frakció képviselője, Pletikoszity Tibor, a VMSZ frakcióvezetője és Beharović Ervin, a Szerb Haladó Párt képviselője. 
A képviselő-testület felmentette Újvári Zsombor községi tanácsnokot az eddigi funkciójából, hiszen a jövőben köztársasági parlamenti képviselőként dolgozik majd. A helyére Dobó Ellát nevezték ki a Községi Tanácsba, aki az idegenforgalom és tájékoztatás szakterülettel lesz megbízva. 
Döntöttek Magyarkanizsa település általános szabályozási tervének a módosításáról, valamint Martonos egy részének részletes szabályozási tervéről is. Orom helyi közösség pedig a KKT döntésének köszönhetően megkapta egy ingatlan használati jogát, amely eddig a helybeli iskolához tartozott. 
Az első őszi képviselő-testületi ülés legmagasztosabb feladata mindig a nyilvános elismerések odaítélése. Az idei évben Magyarkanizsa község Pro Urbe-díjasa dr. Bús Mária, aki néhány évvel ezelőtt elnyerte Az év családorvosa a Kárpát-medencében címet is. 
Az ülés egyik legfontosabb napirendi pontja a községi költségvetés első félévi megvalósulásáról szóló jelentés elfogadása volt. A jelentés néhány lényegesebb adata: a bevétel 516 millió dinár volt, ami 91 millióval több, mint tavaly. 51 millióval többet nyert a község a különféle pályázatokon, s 35 millióval több a kőolaj származékok után befolyt összeg, mint az elmúlt évben. A kiadások 524 millió dinárra rúgtak az első hat hónapban. A beruházások közül ki kell emelni az aszfaltozásokat Martonoson és Oromhegyesen, valamint Magyarkanizsán a játszótér felújítását és az óvoda korszerűsítését, továbbá a Smart City, azaz az ifjúsági otthonban létrehozandó informatikai központ önrészének a biztosítását és a három autó beszerzését az egészségháznak. Az energetikai hatékonyság megvalósítása a gyakorlatban is már történik, erre a célra 5 millió dinár lett kiválasztva. Az ülésen elhangzott, hogy Magyarkanizsa költségvetése stabil. 
Az ülésen elfogadták a községi intézmények jelentéseit az idei munkáról, de a 2023-as munkaprogramokat is. Jóváhagyták a Tiszamenti Vízművek veszteségeinek fedezéséről szóló rendeletet, valamint a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat nyereségének elosztásáról szóló rendeletet is. 
Bővebben: 

 


Magyarkanizsa: Személyi változások a Községi Tanácsban

Stabil Magyarkanizsa költségvetési helyzete a helyi Képviselő-testület szerint
Fotó: Puskás Károly