Értesítés Magyarkanizsa község területén lévő állami földek bérmentes használati jogának megszerzésére a 2023-as évben!

2022.06.24.
  

 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08.- másik törvény, 41/09., 112/15., 80/2017 és 95/2018-más törvény) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019,45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 és 63/21 sz.) összhangban, a magyarkanizsai polgármester nyilvános felhívást tesz közzé, melyben értesíti az oktatási intézményeket: iskolákat, mezőgazdasági szakszolgálatokat és szociális intézményeket, akik egyik fő tevékenységi ágazata a mezőgazdaság, vagy a hasonló tevékenységet végzőket, hogy számukra illeték nélkül történő használatra adhatók az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületek, legtöbb 100 hektáros területig, és azokat az állami tulajdonban lévő jogi személyeket, amelyeket erdészeti tevékenység végzésére jegyeztek be, és hogy 2022. október 31-ig nyújtsák be a Magyarkanizsa Község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának a 2023-as évben való megvalósítására vonatkozó kérvényeiket.

 

Szükséges okiratok:

  1. Kérvény az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának megvalósítására, a felelős személy aláírásával    ►    Letöltés
  2. Az intézmény alapítói okirata, illetve a gazdasági bejegyzés kivonata a jogi személyeknek (hat hónapnál nem régebbi);
  3. А tudományban, oktatásban, szociális védelemben, mezőgazdaságban, illetve igazságügyben illetékes Minisztérium nyilatkozata, amelyből meg lehet állapitani a jogi státusát a kérelmet benyújtónak az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati jogának megvalósítására.

 

 

A magyarkanizsai mezőgazdasági terület

 védelmével, rendezésével és használatával

kapcsolatos éves programot előkészítő bizottság

 Nyilvános felhívás