Pályázat nyilvános elismerésekre való jelölések megtételére

2022.06.02.
   

A Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet 11. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/19. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi,

 

P Á L Y Á Z A T O T

Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére

 

1. A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím a gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben vagy egyéb szakterületen Magyarkanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek adományozható.

2. PRO URBE Érdemérem Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható. PRO URBE érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális védelemi, művelődési, testnevelési és a társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több PRO URBE Érdemérem adományozható. A PRO URBE Érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható.

3. Köszönő oklevél Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság, oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődés, testnevelés terén és a község fejlődését érintő egyéb területeken Magyarkanizsa község bel- és külföldi eredményességéhez és népszerűsítéséhez való kivételes hozzájárulásért

4. JUVENTUS – PRO URBE Érdemérem Magyarkanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött, állandó lakóhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható. Évente több JUVENTUS – PRO URBE Érdemérem adományozható. JUVENTUS – PRO URBE Érdeméremmel együtt pénzjutalom adományozható.

 

A javaslatokat a pályázat közzétételét követő 60 napon belül kell megtenni.

A javaslatokat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán a 8. ügyfélasztalnál vagy postai úton az alábbi címre:

Magyarkanizsa község

(Nyilvános elismeréseket adományozó bizottság)

Fő tér 1.

24420 Magyarkanizsa

és elektronikus úton a predsednik@kanjiza.rs villámpostacímen kell benyújtani.

 

Elismerésre jelölést tenni Magyarkanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak.

Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait (a teljes nevét, a lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét), valamint indokolást.

A pályázatot a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni.

 

Fejsztámer Róbert

magyarkanizsai polgármesterPályázat Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére