Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2022.02.25.
  

A tervezés- és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009 – kiigazítás, 64/2010 – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – más törvény, 9/2020. és 52/2021. sz.) valamint A területi és településrendezési tervek tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. sz.) 88-94. szakaszával összhangban az Építésügyi főosztály meghirdeti az alábbi egyedi rendezési terv nyilvános bemutatását:

 

A 23-as számú magyarkanizsai kataszteri parcella településrendezési-architektonikus egyedi rendezési terve – az IDEA bevásárló központ munkahelyisége

A terv száma: E-0222/07

Dátum: 2022. február

 

A 23-as számú magyarkanizsai kataszteri parcella településrendezési-architektonikus egyedi rendezési tervét, az IDEA bevásárló központ munkahelyiségére vonatkozóan, a törökkanizsai „Projektni biro IN“ Kft. (Rajko Lobadinov utca 11. sz.) dolgozta ki.

Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2022. február 2-től 8-ig.

Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) a 7a sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

A főosztály felhívja minden érdeklődő természetes és jogi személy figyelmét, hogy tekintsék meg az egyedi rendezési tervet.

Írásbeli észrevételeiket és javaslataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2022. március 8-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1.) adhatják át.

Nagy Némedi Dániel

az Építésügyi főosztály vezetője

 

Közlemény

Melléklet