Közlemény az általános iskolai beiratkozásról

2022.02.22.
 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Közigazgatási és közösügyi főosztálya Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel összhangban, a gyermekeknek - a 2022/23-as tanévre - az általános iskola első osztályába történő szervezett beíratása céljából  közzéteszi a következő

KÖZLEMÉNYT

Az általános iskola első osztályába való beiratkozás kötelező minden gyermek számára aki 2015. március 1-je és 2016. február utolsó napja között született.

A gyermekek általános iskola első osztályába való beíratása a 2022/23-as tanévre, 2022. április 1-től május végéig történik.

Amennyiben a gyermek hét és fél évtől idősebb és valamilyen egészségügyi vagy egyéb okból kifolyólag nem volt beíratva az általános iskolába, lehetőség van beíratni az első vagy a tudásának megfelelő évfolyamba előzetes tudásfelmérés alapján.

A gyermekek általános iskola első osztályába való beíratása 2022. április 1-től a Magyarkanizsa község általános iskoláiban fog történni:

- a magyarkanizsai székhelyű Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában (Magyarkanizsa, Zimonić, Velebit, Martonos, Kishomok és Adorján lakott területek területén lakóhellyel rendelkező gyermekek számára)

- a horgosi székhelyű Kárász Karolina Általános Iskolában (Horgos és Kispiac lakott területek területén lakóhellyel rendelkező gyermekek számára)

- az oromhegyesi Arany János Általános Iskolában (Oromhegyes, Tóthfalu, Orom, Völgyes és Újfalu lakott területek területén lakóhellyel rendelkező gyermekek számára)

A gyermek iskolai beíratásával kapcsolatos további információkért a szülők a területileg illetékes általános iskolához fordulhatnak.

Kasza Attila, okl. jogász

a Közigazgatási és közösügyi főosztály vezetője

 

Közlemény a gyermekek általános iskolai első osztályba való beíratásáról