Pályázat a 2022-es évi színpadhasználatra

2022.01.25.
 

A magyarkanizsai kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság felhívást tesz közzé a színpad 2022. évi használata iránti kérelmek begyűjtésére.


1. E felhívás tárgya: a 2022-ben tervezett rendezvények színpadhasználata iránti kérelmek benyújtása.


2. Kérelmezők lehetnek:

  • Magyarkanizsa község által alapított intézmények
  • a székhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező civilszervezetek és
  • Magyarkanizsa község helyi közösségei

3. A kérelem benyújtásának feltétele:

  • a rendezvényt 2022-ben Magyarkanizsa község területén tartják.

A kérelemhez az alábbi dokumentációt kell csatolni:

  • a kérelmező bejegyzési okiratának másolatát
  • annak bizonyítékát, hogy a rendezvényt 2022-ben Magyarkanizsa község területén tervezik megtartani (programkivonat, az intézmény/civilszervezet/helyi közösség illetékes szervének döntése).

4. A benyújtott színpadhasználati kérelmeket A magyarkanizsai községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság bírálja el.


5. A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós lapjáról (www.kanjiza.rs), illetve minden hétköznap 7.00 és 15.00 óra között átvehető Magyarkanizsán a Fő tér 1. sz. alatt a 26. sz. irodában.
A kérelmet A magyarkanizsai községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottságnak címezve zárt borítékban kell benyújtani ezzel a megjelöléssel: 2022. ÉVI SZÍNPADHASZNÁLATI FELHÍVÁS, a Fő tér 1. sz., 24420 Magyarkanizsa címre postai úton, vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban személyesen átadva.
A felhívással kapcsolatban további felvilágosítás Vranić Váradi Líviától személyesen vagy a 024/4 873–249-es telefonon kapható.


6. A kérelem benyújtásának határideje: 2022. február 8., 12.00 óra.


7. A hiányos dokumentációjú, nem megfelelő formanyomtatványon benyújtott vagy a felhívásban foglaltakkal ellentétes rendeltetésre vonatkozó, valamint távmásolón vagy elektronikus levélben elküldött és alá nem írt kérelmeket a bizottság figyelmen kívül hagyja.
A bizottság a jelen felhívás 6. pontjában foglalt határidőt követő 15 napon belül bírálja el a kérelmeket, és arról a kérelmezőket értesíti.


Vörös Turu Anita
a bizottság elnökeFelhívás a színpad 2022. évi használata iránti kérelmek begyűjtésére

Formanyomtatvány