BORDER CROSSING

2012.02.09.
  

A projekt címe magyar nyelven: Közúti határátkelőhelyek megnyitásának és fejlesztéseinek műszaki, gazdasági és környezeti feltételei a szerb-magyar határszakaszon, Szerbia tervezett EU-csatlakozásának figyelembe vételével
A projekt címe angol nyelven: Technical, economical and environmental conditions of the opening and development of the road border crossing points on the Hungarian-Serbian border section (considering Serbia’s EU accession)
Projekt száma: HUSRB/1002/112/030
Projekt mozaikszava: BORDER CROSSING
Projekt kezdete: 2011.10.01.
Projekt időtartama: 14 hónap
Projekt zárása: 2012.11.30.
Fő kedvezményezett: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Kecskemét
Projekt partner: Magyarkanizsa Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 223.685,00 euró, ebből Magyarkanizsa része: 79.680,00 euró

A projekt rövid összefoglalója
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (TIT) a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében nyerte el a „Közúti határátkelőhelyek megnyitásának és fejlesztéseinek műszaki, gazdasági és környezeti feltételei a szerb-magyar határszakaszon, Szerbia tervezett EU-csatlakozásának figyelembe vételével” című projekt kidolgozásának jogát. Az együttműködési program célja, hogy az Európai Unió támogatásával lehetőséget biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező régió létrehozásával.

A kecskeméti székhelyű TIT szerbiai partnere Magyarkanizsa Önkormányzata, amellyel közösen valósítja meg a projektet.

A közúti határátkelőhelyek megnyitásának és fejlesztéseinek feltételei az egész határ menti térség gazdaságfejlesztésére kihatnak.

Fekvéséből adódóan a Dél-Alföld az ország nemzetközi tranzitforgalom által egyik legjobban érintett régiója, amelyben jelentős jövedelemtermelési lehetőségek is rejlenek. Ezek azonban egyelőre jórészt kihasználatlanok, sőt a forgalom gyors és zökkenőmentes átbocsátásának közúti, vasúti és határátkelési feltételei sem biztosítottak.

Mindez a közlekedés oldaláról erősen akadályozza a határ menti együttműködések, illetve a régió nemzetközi gazdasági és kulturális szerepköreinek fejlődését. A térség jövőbeli fejlődése szempontjából alapvető kérdés, hogy a személyek, áruk, szolgáltatások és információk áramlásába aktívan bekapcsolódva, azokat kihasználva

igazán képes lesz-e az Európai Unió délkeleti kapujává, széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, fejlődő régiójává válni.

A Határon Átnyúló Együttműködés célja, hogy elősegítse a jó szomszédi viszonyt, erősítve mindkét ország stabilitását, biztonságát és a közös érdekek érvényesülését, valamint a két ország harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését. Ennek fontos eszköze a határátkelőhelyek fejlesztése, a meglévő átkelőhelyek korszerűsítése, a határátlépés egyszerűsítése, gyorsítása, új határátlépő pontok tervbe vétele.

Azokon a határátkelőhelyeken, ahol jelentős forgalom bonyolódik le, a meglévő épületek korszerűsítése, újrahasznosítása a cél. Ez a korszerűsítés kisebb beruházással, de célirányosan hosszú távra tervezve gazdaságos és a két ország együttműködését elősegítve működhetne.

A munka külön kitér majd annak vizsgálatára, hogy a magyar-szerb határszakasz mindkét oldalról olyan környezeti adottságokkal rendelkezik, amely jelenleg kihasználatlan, de óriási lehetőségeket tartogat turisztikai és nem utolsósorban társadalmi és gazdasági szempontból