Pénzes János nyugalmazott püspök Magyarkanizsa új díszpolgára

2021.10.22.
 

Október 20-a Magyarkanizsa Község napja, amikor a török hódoltság alóli felszabadulás évfordulóját ünneplik. Ez a nap alkalom a nyilvános elismerések átadására, a méltó megemlékezésre, a színvonalas művészeti és közösségi programok megszervezésére is. A község idén négynapos programsorozattal ünnepel. Lesz színházi előadás, tárlatmegnyitó, koncert. 

Az ünnep idén is a nyilvános elismerések átadásával indult, amelyre a községi képviselő-testület díszülésén került sor. 

Alkalmi beszédében Fejsztámer Róbert polgármester elmondta, hogy amikor az elmúlt egy év munkáját számba veszik, akkor semmiképpen sem hagyhatják ki az itteni intézmények sikereit. Köztudott, hogy az önkormányzat évről évre több sikeres nemzetközi program résztvevője és végrehajtója. Másfél évtized alatt több IPA, Erasmus és más pályázatokat nyertek, de ehhez a sikersorozathoz az idén több intézmény is felsorakozott. A Szociálisvédelmi Szolgáltató Központ a megváltozott munkaképességű egyének munkaerőpiaci integrációját tűzte ki célul egy IPA projektum keretében, amelynek immár a második ciklusát realizálták az idén. Párhuzamosan két Erasmus plusz program is fut. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény és a Cnesa révén. A Mozgalom Kispiacért Egyesület egy nemzetközi projekt keretében a közelmúltban nemzetközi konferencia házigazdája volt. IPA programok Tóthfaluban is zajlanak a Nyers István Akadémiának köszönhetően. A polgármester elmondta, hogy ezek a programok a konkrét beruházások mellett a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése szempontjából is fontosak. 

A polgármesteri beszéd és egy alkalmi műsor után átadták a község nyilvános elismeréseit. 

Msgr. Dr. Pénzes János nyugalmazott püspök a község díszpolgára lett. A díszpolgári címet a horgosi plébánosként eltöltött 16 évi szolgálataiért, valamint azért a 31 évi szolgálatért kapta, melynek során szabadkai püspökként szorgalmasan és méltóságteljesen állt a bácskai hívek élén. 

Pénzes János 1943-ban született Bajmokon. Visszaemlékezéseiben gyakran említi meg, hogy szolgálatának legszebb évei azok, amelyeket plébánosként Horgoson töltött. Nagyon fontosnak tartotta a házszentelést, így minden évben bejárta a falu hívőközösségét, ismerkedett népével és igyekezett minden horgosi családdal találkozni. Később püspöksége alatt 80 papot szenteltek fel összesen, s szolgálata alatt több templom épült az egyházmegye területén. 

Pro Urbe érdemérmet kapott Velebit település fennállásának 100. Évfordulója alkalmából. Velebit falut likai önkéntesek alapították az I. világháború során, akiknek Petar Karadjordjević király hadi szolgálataikért területeket adományozott a falu megalapításának a céljából. A Likából Vajdaságba történő költözés 1921-ben kezdődött. Húsz önkéntes faanyagot hozott vonattal első házaik megépítésére, míg mások vályogházakat építettek. Velebit falu alapítóinak többsége Medak községből származik. A 150 alapító család mellett a falu fejlődése során még 20 családdal bővült. 

Ugyancsak Pro Urbe érdeméremben részesült a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulója alkalmából. 1891. november 29-én a helybeli nagyvendéglőben 41 taggal alakult meg az egyesület. Ezzel együtt megkezdődött a tagok képzése és a szertár kialakítása. 1991-re, mire az Egyesület 100 éves lett, a tagok száma is száz fölé emelkedett. 

Köszönő oklevélben részesült dr. Zapletán Géza plébános, aki 1984 óta teljesített papi szolgálatot Magyarkanizsán a Szent Pál, majd a Szent Őrangyalok plébánián. Vezetése alatt megvalósult a kistemplom külső és belső felújítása, elkészült az új, Szembemiséző oltár és az orgona teljes felújítására és kibővítésére is sor került. A nagytemplom plébánosaként a többi közt teljesen felújította a városi kálváriát, illetve a templom orgonáját. 

Köszönőoklevelet kapott Kávai Nagy Erzsébet oromhegyesi óvónő. A Vajdasági Módszertani Központ alapításában is részt vett, azon belül a környezetismereti módszertannal foglalkozó csoport vezetője volt. 1992-bentöbb hónapon keresztül a Zitzer Klub civil ellenállás aktivistája volt. A kezdetektől részt vett a Gazdag Ág hagyományápoló vetélkedő megszervezésében. Mindig nagy odaadással és felelősségteljesen foglalkozott a gyerekekkel. 

Köszönőoklevelet vehetett át a Magyarkanizsai Egészségház képviselőjeként Gyólay Karolina igazgatónő. Az intézmény több mint 70 éve látja el az alap-egészségügyi ellátást a község területén. Mivel a községben nincs kórház, igyekeztek magas szintre emelni a szakorvosi ellátást. 2016-ban minisztériumi engedéllyel sokkal szélesebb körű ellátásra kapott engedélyt az intézmény, mint más ekkora községben az egészségházak. A pandémia idején az intézmény dolgozói áldozatkészen biztosították az alap szolgáltatást is a lakosságnak. 

Juventus-Pro Urbe érdemérmet kapott az oromi Pletikoszity Árpád okleveles mechatronikai mérnök. A 25 éves fiatalember az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának doktorandusz hallgatója. Kutatási témája a virtuális valóság iparral való összekötése és a drónok ipari felhasználása. Tanársegédként dolgozik a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, saját vállalkozása van, de a civilszervezetek munkájából is kiveszi a részét. 

Magyarkanizsa Község napjának rendezvényei 17 órakor Pósa Károly hazatalálás című tárlatának megnyitójával folytatódnak 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban, 18 órakor pedig a Szerbiai RTV Big Bandje koncertezik a Művészetek Házában. 

Bővebben: 


Pénzes János nyugalmazott püspök Magyarkanizsa új díszpolgára

Elismeréseket osztottak ki Magyarkanizsa község napja alkalmából
Fotó: Puskás Károly