Egyezmény az Európai Unióval való hatékonyabb együttműködésért

2021.10.08.
 

A tartomány 45 önkormányzatának képviselője írt alá együttműködési egyezményt Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjával október 5-én a tartományi kormány épületében, amelynek célja, hogy gördülékeny együttműködést alakítsanak ki az Európai Unió, a tartomány és az önkormányzatok között. A dokumentumot Magyarkanizsa község nevében aláírta Fejsztámer Róbert polgármester is.

Az elvárások szerint az adatbázisnak köszönhetően a tartományi és az európai alapok jobban tudják követni az Európai Uniós pályázatok kimenetelét, fel tudják mérni, hogy az önkormányzatok terveiben milyen projektigények szerepelnek, mennyire sikeres egy önkormányzat az EU-eszközök felhasználásában.

Az aláírt szerződés szövegének magyar fordítása a következő:

Szem előtt tartva a Szerb Köztársaság azon elkötelezettségét, hogy felgyorsítsa az európai integrációt, szem előtt tartva továbbá azon óhaját, hogy erősítse a Szerb Köztársaság adminisztrációs és gazdasági kapacitásait, eltökélten arra, hogy az együttműködést előre mozdítva hozzájáruljon az önkormányzatok társadalmi és gazdasági fejlődéséhez Vajdaság AT területén, figyelembe véve az együttműködési aktivitások népszerűsítésének fontosságát, ami a helyi és regionális fejlődés felgyorsulásához vezetne, egyetértve abban, hogy együttműködjenek hazánk európaizálásának folyamatában,

Magyarkanizsa község, Fő tér 1., 24420 Magyarkanizsa, (a szöveg további részében: Magyarkanizsa község), amelyet a község elnöke Fejsztámer Róbert képvisel, és

Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja, Mihajlo Pupin sugárút 16, 21108 Újvidék (a szöveg további részében Alap), amit Aleksandar Simurdić igazgató képvisel

2021. 10. 5-én aláírnak egy

EGYEZMÉNYT
MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BEKAPCSOLÁSÁRÓL A BEFS-BE
BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE

 

Az egyezményt aláíró felek az abban foglaltakkal egyet értve kijelentik:

•             hogy Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza megalapította Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapját, hogy az központi intézményes támogatási kerete legyen a tartományi szerveknek és önkormányzatoknak azon célból, hogy erősítsék Vajdaság Autonóm Tartomány intézményi kapacitásait az európai integrációs folyamat végrehajtása során a Szerb Köztársaság gyorsabb bekapcsolódása céljából az európai gazdasági és politikai folyamatok fősodrába, hogy gazdasági, tudományos, oktatási és művelődési együttműködés alakuljon ki európai városokkal és régiókkal,

•             hogy a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alap által használt szoftver kövesse a BEFS-BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE projekt pénzügyi forrásait, s egyesítse a Vajdaság Autonóm Tartomány területén lévő azon felhasználók projektjeinek adatait, amelyeket külső forrásokból finanszíroznak, azon célból, hogy áttekinthetővé és elemezhetővé váljék pénzügyi helyzetük, s ennek alapján tervezhetőek legyenek a szükséges politikai lépések, s bővülhessen a tartomány intézményes kapacitása.

1.cikk
Az egyezmény tárgya azon eljárási folyamat megállapítása, hogy miként lehetne elmélyíteni az együttműködést és lehetne koordinálni a munkát az aláíró felek között a következő területeken: tervezés, a Vajdaság AT területén lévő önkormányzatok intézményes kapacitásának követése és bővítése.

Ezen egyezmény aláíróinak együttműködése a közös bizalom elvén alapszik, hogy hozzájáruljanak a Vajdaság AT területén lévő önkormányzatok intézményes kapacitásainak az erősítéséhez.

2.cikk
Magyarkanizsa község kötelezi magát arra, hogy eljuttatja az adatokat az Alaphoz, a BEFS-BASE OF EUROPEAN FUNDING SOURCE közös adatbázisába.

Magyarkanizsa község, az előző cikkben megfogalmazott kötelezettségek teljesítése céljából, meg fogja hozni a költségvetés azon felhasználói számára érvényes kötelező utasításokat, amelyek felett Magyarkanizsa község törvényekkel szabályozott irányítási és/vagy társfinanszírozási jogokkal rendelkezik, ahogyan azt a Közpénzfelhasználók listájának szabályzata megállapítja a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban, s amelyeknek kötelezővé teszik az adatok megküldését az Alapnak, a BEFS adatbázisába ezen egyezménnyel meghatározott időkereteken belül.

3. cikk
Az egyezményt aláíró felek kötelezik magukat, hogy kineveznek koordinátorokat, akik ezen egyezmény végrehajtásán dolgoznak majd. 

4. cikk
Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja ezen egyezmény végrehajtása céljából feldolgozza a 2. cikkben felsorolt adatokat a BEFS adatbázis számára, s kielemezi az eredményeket hozzájárulva ezzel Vajdaság AT önkormányzatai intézményes kapacitásainak növeléséhez.

Az Alap az adatok időben történő frissítése céljából évente kétszer egyeztetni fogja a beérkezett adatokat a Magyarkanizsa község által kinevezett koordinátorral.

5. cikk
Az egyezményt aláíró felek elfogadják azt, hogy az Alapnak megküldik az adatokokat minden beadott projektjavaslatról, elutasított/jóváhagyott projektről vagy megvalósított projektről, hogy azok bekerüljenek a BEFS közös adatbázisába a projektjavaslat meghozatalától számított 30 napon belül, a donációs szerződés aláírásától számított 60 napon belül, illetve a projekt befejezése utáni 30 napon belül a támogatási szerződéssel összhangban.  

6. cikk
Az aláírók egyetértenek abban, hogy ezen szerződésben foglaltak nem rónak pénzügyi terheket az egyezmény aláírói számára, kivételt képeznek azon esetek, amikor külön szerződéseket írnak alá, s azokban ezen kötelezettséget pontosan részletezik. 

7. cikk 
Ezen egyezmény az aláírás napján lép hatályba.
Ha az egyezményt bármelyik aláíró fél módosítani szeretné, akkor azt írásos formában rögzíteni kell a lap másik oldalán 30 nappal az egyezmény szövegének a végrehajtása előtt. 

8. cikk
Az egyezmény két szöveghű példányban készült, amelyből egyet-egyet mindkét aláíró fél megkap. 


Magyarkanizsa község                                                              
Fejsztámer Róbert, a község elnöke                                              
 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                        
Európai Ügyek Alapja
Aleksandar Simurdić igazgató