Nyilvános felhívás a biztosítási költségek megtérítésére

2014.08.01.
   

A Magyarkanizsa Község Mezőgazdasági és vidékfejlesztési költségvetési alapjának megalapításáról szóló Határozat 9. szakaszának („Hivatalos Lap”, 9/14 sz.) és Magyarkanizsa község 2014. évi Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája véghezvitelének támogatási programjának alapján, a Magyarkanizsa község Községi Tanácsának 2014. 07.03 - i jóváhagyásával a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika véghezvitelét eszközök odaítélésének bizottsága nyilvános felhívást tesz közzé vissza nem térítendő támogatás iránti  kérelmek benyújtására a terménybiztosítás, többéves ültetvények, faiskolák és jószágok biztosítási költségeinek megtérítésére 2014. évben.

Ezen nyilvános felhívás által az Alap finanszírozza: a terménybiztosítás, a többéves ültetvények, a faiskolák és a tenyészállatok biztosítási díjának 10%-át, az alap pénzügyi lehetőségeivel összhangban a 2014-as évben erre a célra előlátott 200.000,00 dinár keretösszegig.A nyilvános felhívás szövege

Jelentkezési lap