Egyedi rendezési terv nyilvános bemutatása

2021.09.01.
  

A tervezés-és építésügyi törvény 63. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009 – kiigazítás, 64/2010 – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – más törvény, 9/2020. és 52/2021. sz.) valamint A területi és településrendezési tervek tartalmáról, módjáról és kidolgozásának eljárásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 32/2019. sz.) 88-94. szakaszával összhangban az Építésügyi főosztály meghirdeti az alábbi egyedi rendezési terv nyilvános bemutatását:
A 6197-es magyarkanizsai kataszteri parcellа településrendezési-architektonikus egyedi rendezési terve – húsfeldolgozó és borjútenyésztő épület kiépítése
A terv száma: E-97/21
Dátum: 2021. július
A 6197-es magyarkanizsai kataszteri parcella településrendezési-architektonikus egyedi rendezési tervét, húsfeldolgozó és borjútenyésztő épület kiépítésére, a topolyai Arhitop Kft. (Tito marsall utca 92. sz.) dolgozta ki.
Az egyedi rendezési terv bemutatása 7 napig tart, 2021. szeptember 1-től szeptember 8-ig.
Az egyedi rendezési terv a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) a 7a sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.
Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).
A főosztály felhívja minden érdeklődő természetes és jogi személy figyelmét, hogy tekintsék meg az egyedi rendezési tervet.
Írásbeli észrevételeiket és javaslataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2021. szeptember 8-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1.) adhatják át.
Nagy Némedi Dániel
az Építésügyi főosztály vezetőjeKözlemény

Melléklet