Középiskolai tanulók útiköltség-térítése

2021.08.24.
  

A nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/2014. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a magyarkanizsai polgármester
PÁLYÁZATOT hirdet
A 2021/2022. TANÉVBEN NAPPALI TAGOZATOS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSÉNEK IGÉNYBEVÉTELÉRE
Útiköltség-térítési jogosultság a 2021/2022. tanévre vehető igénybe.
Útiköltség-térítésre jogosultságot az a tanuló szerezhet, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

  1. nappali tagozatos középiskolai tanuló
  2. állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén van
  3. útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben nem részesül.

A jogosultság elismeréséhez a tanulónak az alábbiakat kell benyújtania:

  1. jogosultság elismerése iránti kérelem
  2. nappali tagozatos középiskolai tanulói jogállását bizonyító iskolai igazolás
  3. vér szerinti vagy nevelőszülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy a tanuló nem részesül útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben
  4. a tanuló vagy egyik szülője vagy gondviselője személyi igazolványának fénymásolata.

A családi pótlékban vagy állandó pénzsegélyben részesülő tanulónak még a következőt is be kell nyújtania:

  1. a családipótlék-jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata vagy
  2. a család állandó pénzbeli támogatásához való jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata.

A mellékletekkel ellátott pályázati kérelmek 2021. augusztus 24-től 2021. szeptember 11-ig nyújthatók be a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (városháza épülete, Magyarkanizsa, Fő tér 1 sz., 2. sz. iroda) vagy a Magyarkanizsa község falvaiban működő helyi hivatalokban.

Fejsztámer Róbert
magyarkanizsai polgármesterPályázat a 2021/2022. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítésének igénybevételére

Kérelem a 2021/2022. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanuló útiköltéség-térítésének igénybevétele iránt

Szülői nyilatkozat