Pályázat autós gyermekülések kiosztására

2021.06.02.
  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 44. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014. – másik törvény, 101/2016. – másik törvény és 47/2018. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Magyarkanizsa község területén zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló eszközök 2021. évi felhasználási programja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 10/2021. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester

 

NYÍLT FÖLHÍVÁST

TESZ KÖZZÉ A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÚTJAIN ZAJLÓ KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁNAK ELŐMOZDÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK 2021. ÉVI KIOSZTÁSÁRA

 

A nyílt fölhívás címzettjei azok az állandó lakóhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező szülők, akiknek gyermeke 2019. október 1. és 2020. december 31. között született, a felhívás célja pedig európai szabvány szerint gyártott 110 darab autós gyermekülés kiosztása.

 

A személygépkocsiba való gyermekülés műszaki jellemzői:

- 9–36 kg súlyú gyermekek számára való

- az autós gyermeküléseket minősítő ЕCЕ R44/04 tanúsítvánnyal rendelkezik

 

Autós gyermekülés elnyerésének feltételei:

- az egyik szülőnek rendelkeznie kell személygépkocsival;

- az egyik szülőnek Magyarkanizsa község területén kell állandó lakóhellyel rendelkeznie;

- a gyermek 2019. október 1. és 2020. december 31. között született.

 

A pályázáshoz benyújtandó iratanyag:

- a szülő személygépkocsi-tulajdonának bizonyítéka (forgalmi engedély elektronikus olvasata)

- az egyik szülő Magyarkanizsa községbeli állandó lakóhelyének bizonyítéka (személyi igazolvány elektronikus olvasata vagy lakóhely-igazolás)

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban)

- munkanélküli szülő esetén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hatósági bizonyítványa, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a Magyarkanizsai Szociális Központ hatósági bizonyítványa.

 

A nyílt fölhívás teljesítéséhez szükséges eszközöket a magyarkanizsai községi költségvetés a Magyarkanizsa község területén zajló közlekedés biztonságának előmozdítását szolgáló eszközök 2021. évi felhasználási programjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 10/2021. sz.) meghatározottak szerint sorolja be, forrásuk pedig a Magyarkanizsa község területén közlekedési szabálysértésekből befolyó eszközök.

A pályázási határidő a 2021. június. 2. és 2021. június. 17. közötti 15 nap.

A határidő után beadott jelentkezések a pályázaton nem vesznek részt.

A jelentkezési formanyomtatvány a magyarkanizsai városháza 5a. számú irodájában munkanapon 7.00 és 15.00 óra között vehető át, vagy letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról.

A jelentkezéseket postai úton a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal címére (Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa) „Gyermekülés-pályázat” megjelöléssel vagy személyesen a magyarkanizsai községi ügyfélszolgálaton (2-es iroda, 8-as. asztal) kell benyújtani.

A nyílt fölhívást közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós honlapján és a városháza hirdetőtábláján.

A magyarkanizsai községi közúti közlekedésbiztonsági tanács jegyzőkönyvbe foglalja a nyílt fölhívásban előírt feltételeket teljesítő pályázók javasolt névsorát.

Az autós gyermekülések kiosztásáról a Magyarkanizsai Községi Tanács hoz határozatot.

AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK KIOSZTÁSAKOR A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG SZAKEMBEREI KÉPZÉST TARTANAK AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉSEK SZABÁLYOS HASZNÁLATÁRÓL ÉS BESZERELÉSÉRŐL.

 

Az autós gyermekülések kiosztásában elsőbbséget élveznek: az ikergyermekek szülei, a gyermeküket egyedül nevelők és a munkanélküliek, aminek feltétele: munkanélküliek esetén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hatósági bizonyítványának, gyermeküket egyedül nevelők esetén a Magyarkanizsai Szociális Központ hatósági bizonyítványának benyújtása.

Ha a határidőn belül benyújtott szabályos jelentkezések száma meghaladja a rendelkezésre álló gyermekülések számát, úgy az elsőbbség születési sorrend szerint illeti meg a 2019. október 1. és 2020. december 31. között született gyermekeket.

 

Fejsztámer Róbert

magyarkanizsai polgármester

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Magyarkanizsa község                                                                                               

Szám: 56-1/2021-I

Kelt: 2021.06.02.

MagyarkanizsaFormanyomtatvány