Sportösztöndíj

2021.04.16.
 

A sportbeli általános érdeket Magyarkanizsa község területén érvényesítő programok engedélyezéséről és támogatásáról szóló szabályzat 44. szakasz 3. bekezdése és 57. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/18. sz.), a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/20. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 71. szakasz 27. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – еgységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 24. ülésén meghozta az alábbi

D Ö N T É S T

A TEHETSÉGES FIATAL AMATŐR SPORTOLÓK ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA ÉS SPORTBELI FEJLŐDÉSÉRE A 2021. ÉVI MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁNT ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE JELÖLTEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL

I

A tanács a tehetséges fiatal amatőr sportolók ösztöndíjazására és sportbeli fejlődésére a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésből az alábbiak szerinti eszközöket ÍTÉLI ODA:             

Sorszám        Sportoló neve (apja neve)    Sportszervezet neve, székhelye                  Pontszám

1.  Berec Dávid (Attila)                         Potisje Birkózóklub, Magyarkanizsa                        12

2.  Rekecki Botond (Rudolf)              Potisje Birkózóklub, Magyarkanizsa                        12

3.  Fábián Orsolya (Ákos)                   Potisje Birkózóklub, Magyarkanizsa                        12

4.  Miladinov Ognjen (Đorđe)          Partizán Atlétikai Klub, Magyarkanizsa                   8

5. Pavle Soraić (Risto)                         Partizán Atlétikai Klub, Magyarkanizsa                   8

6.  Dobó Petra (Аttila)                          Bratstvo Kajakklub, Magyarkanizsa                         8

7.  Stefan Tolić (Ivica)                           MOO Partizán Cselgáncsklub, Magyarkanizsa     8

8.  Ladányi Lídia (Bernadet)              Bratstvo Kajakklub, Magyarkanizsa                         7

9.  Blaskó Zsanett (József)                  Ringfighter Ökölvívóklub, Magyarkanizsa             6

10.  Sarnyai Dániel (Аttila)                    Ringfighter Ökölvívóklub, Magyarkanizsa             5

II

A tehetséges fiatal amatőr sportolók ösztöndíjazására és sportbeli fejlődésére a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésből fordítandó eszközök mértéke: pontonként 625,00 dinár, amelyet az e döntés I. pontjában megállapított pontszámmal kell szorozni.

Az ösztöndíjakat a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 32/20. sz.) 4. költséghelyrend 1. fejezet 14. program – Sport és ifjúság fejlesztése; Programtevékenység – 0001 A helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása; 810. funkcionális osztály, 481. közgazdasági osztály, 184. tétel keretében megállapított eszközökből kell folyósítani.

III

A 2021. évi sportolói ösztöndíj odaítéléséről szóló, az ösztöndíjazó és az ösztöndíjas kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződést legkésőbb e döntés véglegessé válását követő 15 napon belül kell megkötni.

IV

Ez a döntés végleges.    

V

Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Fejsztámer Róbert

a Községi Tanács elnöke

 

Döntés a tehetséges fiatal amatőr sportolók ösztöndíjazására és sportbeli fejlődésére a 2021. évi magyarkanizsai községi költségvetésből szánt eszközök odaítélésére jelöltek kiválasztásáról