Éves filmes összefoglaló Magyarkanizsa Község Napja alkalmából

2020.10.26.
                

Magyarkanizsa önkormányzata számára – ahogy az itt élők életében, sőt világviszonylatban is – az elmúlt év olyan kihívásokat hozott, melyekkel eddig még soha sem szembesültünk. Ugyanakkor a világjárvány okozta helyzetben is igyekeztünk – a megmaradt lehetőségekhez mérten és a megcsappant, ill. visszavont támogatások függvényében – a fejlesztések, beruházások egy részét kivitelezni. Továbbra is odafigyelve minden településünkre és a különböző társadalmi területekre egyaránt.

 

Kommunális tevékenység: 316,3 millió

 

Tavaly decemberben 70 millió dináros támogatást kapott községünk a köztársasági tartalékokból a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetőjének, Pásztor Bálintnak a közbenjárására. Az összeget a folyamatban lévő infrastrukturális beruházások résztámogatására fordítottuk.

Januárban hivatalosan is átadásra került a város központjában felújított tér. A 65 millió dináros beruházásnak köszönhetően több mint 4.000 négyzetméternyi terület újult meg: új játszótér, új padok, egy szökőkút, új közvilágítás és kamerák is helyet kaptak, a teret pedig ezentúl egy, a mozgáskorlátozottak számára is használható feljáró és térkővel kirakott út köti össze a Népkerttel. A beruházás Nebojša Rakić polgármester-helyettes hathatós közbenjárásával és személyes koordinációjával valósult meg. Az ünnepélyes átadót Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Folyamatosan zajlik a munka a magyarkanizsai szennyvíztisztító telep kiépítésén. A projektum Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester irányításával zajlik és az elmúlt évtized legnagyobb beruházását jelenti a községben a maga 225 millió dináros keretösszegével. Elkészült az ülepítő és a szennyvíztisztító medence, valamint zajlik a régi telephely részeinek felújítása is. A kapacitásnövelés mellett a víz minősége is javul majd, de a földművesek is végre tisztított vizet használhatnak majd az öntözésre.

A vízvezetékhálózat felújításának minden évben figyelmet szentel önkormányzatunk. Magyarkanizsán a Hunyadi utcában zajlottak a munkálatok, 9,7 millió dináros összértékben. Kispiac és Nosza között pedig 10,7 millió dinárból kiépült a két települést összekötő vezeték és egy szivattyúállomás a víznyomás növelésére.

A rendkívüli állapot hónapjaiban megsokszorozódott az értéke a természeti környezetünknek, a köztereink zöldövezeteinek. Karbantartásukat az elmúlt években megszokott színvonalon végeztük. A Komunalac közvállalat közel 3000 facsemetét ültetett el több helyi közösség területén, virágokból pedig közel 20 ezer darab került a köztereink földjébe.

 

Energiahatékonyság: 19 millió

 

19 millió dinárból kívül-belül megújult az oromhegyesi egészségügyi rendelő. Megtörtént a nyílászárók és a belső elektromos vezetékek cseréje, a külső hőszigetelés, továbbá teljesen új fűtési rendszert, egy mozgáskorlátozottak számára kialaktott feljárót és festést kapott az épület.

 

Közlekedési infrastruktúra: 45 millió

 

A horgosi, a kispiaci és a tóthfalusi helyi közösség területén felújításra kerültek a dűlőutak. A beruházások összértéke 6,2 millió dinár, és összesen 2,7 kilométer út helyreállítása valósult meg.

Az elmúlt időszakban két új és két felújított autóbusz-megállóval bővült Magyarkanizsa község. Felújított megállókat Ilonafalu és Horgos kapott, míg az új megállók Velebitre és Kispiacra kerültek.

A közbiztonság fenntartása és felügyelete az önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik. Idén 13 térfigyelő kamerát szereltünk fel Magyarkanizsán. A Gödröknél lévő játszótéren és a Népkertben is azzal a céllal, hogy elejét vegyük a rongálásoknak. Horgoson a futballpályához vezető útra és a körforgalomhoz kerültek kamerák, szám szerint szintén 13, valamint a kispiaci temetőnél további 3 térfigyelő kamera üzemel.

 

Idegenforgalom-fejlesztés: 21,8 millió

 

Ez az év olyan mértékű látogatottságot hozott a magyarkanizsai Tisza-parton, amit utoljára évtizedekkel ezelőtt láthattak a helyiek. A koronavírus okozta utazási korlátozások miatt nagyon sok belföldi turista választotta nyaralása helyszínéül a strandot és a kempinget, de az itt élők is tömegesen vették igénybe az évek óta lépésről lépésre fejlesztett tartalmakat. Ez pedig együttesen igazolta minden beruházásunk jogosságát. A szezon előtt már sor került a zöldfelületek megújítására, a nádból készült napernyők rendbetételére, a vizes gócok helyreállítására. Elkészült egy új, 300 méter hosszú parkoló a kemping mellett, amelynek köszönhetően további kempinghelyek szabadultak fel a látogatók számára. A medence mellett is megújult a pihenőhely: a 3 milliós támogatásából új asztalok, padok, napvitorlák szolgálják ezentúl a strandolók kényelmét. Az új öltözők és tusok mellett a legkisebbekre is gondoltunk: az új játszótéri elemet önkormányzatunk biztosította 250 ezer dinárból.

A turisták érdeklődésének felkeltéséhez sikeres eszközként szolgált a közelmúltban beindított Hello Kanizsa projekt is, amelynek keretein belül az önkormányzat az összes községbeli idegenforgalommal foglalkozó vállalkozót és szolgáltatót felkarolta, közös marketing ernyőt biztosítva nekik.

 

Mezőgazdaság-fejlesztés: 37,5 millió

 

2019. második felében, a mezőgazdasági termelőket támogató pályázat második körében 2,3 millió dinár került kiosztásra 70 gazdának. A támogatási rendszer sikerét az szavatolja, hogy önkormányzatunk egyre inkább figyelembe veszi a valós igényeket és ehhez igazítja a támogatási vonalakat.

A pályáztatást idén is folytatjuk: mezőgazdászaink november 15-ig adhatják át kérelmeiket, melyek lefedésére 7,5 millió dinár áll a rendelkezésünkre.

 

Egészségügyi alapellátás: 31,5 millió

 

Önkormányzatunk saját költségvetéséből folyamatosan biztosítja a 24 órás mentőszolgálatot a község teljes területén.

2019-ben a NIS Kőolajipari Részvénytársaság pályázatán önkormányzatunk ismét 5 millió dináros támogatást használhatott fel, ezúttal a magyarkanizsai Egészségházban. A támogatási keretből egy korszerű ultrahanggép került beszerzésre.

 

Oktatási intézmények működtetése és felújítása: 74,5 millió

 

A Közösen a közösségért projekt révén idén két általános iskolánk is részesül a NIS Rt. támogatásában. A magyarkanizsai és az oromhegyesi iskolában is megvalósul az informatikai oktató termek felszerelése modern eszközökkel. A két beruházás összértéke 5 millió dinár.

Idén februárban új tetőt kapott a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola tornaterme az Ady-épületben. A munkálatok 2,8 millió dinárba kerültek.

A magyarkanizsai Napsugár óvoda épülete 21,1 millió dinárból újul meg: a sikeres pályázati terv előlátta a nyílászárók cseréjét, az épület külső szigetelését és festését, valamint a fűtési rendszer és a padlózat javítását.

 

Sport- és ifjúságfejlesztés: 15,3 millió

 

Hatalmas beruházás van folyamatban városunk területén. Magyarország kormányának köszönhetően több mint 350 millió dinárból épül a Vajdasági Birkózóakadémia épülete, melynek alapkövét tavaly októberben helyeztük le. Az épület külső és belső hasznos területe 3000 négyzetméter lesz. Az akadémia megépítése egyrészt annak igazolása, hogy városunk vezető szerepet tölt be a küzdősport terén, másrészt megteremti az oktatás és az idegenforgalom továbbfejlesztésének lehetőségét is.

Folytattuk a Sport- és Rekreációs Központunk felújítását is. A 5 millió dináros felújítás során új cselgáncsteremmel, szőnyegekkel és illemhellyel is bővült az egykori Partizán épülete, valamint új elemek is beszerzésre kerültek a Sportszövetség sikeres pályázatának köszönhetően.

Még tavaly decemberben sor került az Ifjúsági Otthon felújítására is. 691 ezer dinárból megvalósult a falak átfestése és a nagyterem laminált padlójának a cseréje.

 

Szociális és gyermekvédelem: 83,3 millió

 

Községünk területén 20 éve működik valamilyen formában népkonyha. A meleg ételhez minden hétköznap 115-en jutnak hozzá. Községünk 10 településén a rászorulóknak a napi ételadagot Magyarkanizsa önkormányzata, az óvoda és a Vöröskereszt együttműködése biztosítja. Évente 1,2 millió dinárt különítünk el erre a célra a költségvetésből.

Községünkben már több éve sikeres a Családbarát-program. Ennek keretében egyrészt támogatjuk a gyermekes családokat, másrészt mindent megteszünk a gyermekvállalás népszerűsítése érdekében. A megszokott támogatási formák, a minden újszülöttnek járó egyszeri 20.000 dináros juttatás, a babacsomag, az év első leány és fiúgyermekének járó 50.000 dinár mellett támogatjuk az óvodásokat és az iskolásokat is, a középiskolás tanulók diákotthoni elhelyezése és étkezése költségeinek egy részét is átvállaljuk és évek óta ösztöndíjprogramunk is van.

A koronavírus országos megjelenésével a védekezési feladatok ellátása teljes egészében önkormányzatunkra hárult. A polgárok egészségének megőrzése, a kiszolgáltatott helyzetbe kerülők felkarolása, a biztonságos feltételek megteremtése a köztereken és az intézményekben, az érintett szervek működésének összehangolása – ezt mind a községi költségvetésből eszközeiből fedeztük. Munkacsoportjaink, intézményeink és az önkéntesek szinte napi 24 órás szolgálatot biztosítottak a rendkívüli állapot hónapjaiban. Maszkokat varrattunk, ill. szereztünk be több ezres tételben, egészségügyi kesztyűket biztosítottunk, a Vöröskereszt segítségével megszerveztük a népkonyha felhasználói számára az étel házhozszállítását. Az intézmények, az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak, a pékségek, a több embert foglalkoztató vállalatok és a társasházak lakóközösségei után a község minden polgára számára biztosítottuk a folyékony fertőtlenítőszert. A nátrium hipoklorit oldat készítését a Tiszamenti Vízművek Kft. végezte, szétosztásáról a Komunalac Kommunális Közvállalat gondoskodott. Az iskolaév indulásáig az általános iskoláink minden dolgozóját elláttuk védőmaszkkal.

5490 csomagot állítottunk össze a helyi kisnyugdíjasoknak és a szociálisan rászorulóknak. Az adomány tartós élelmiszereket és higiéniai eszközöket tartalmazott. A csomagokat 120 aktivista segítségével kézbesítettük. Az erre a célra elköltött összeg 12 millió dinár volt.

A község egészségügyi és szociális ellátó rendszere ötösre vizsgázott a rendkívüli állapot idején és az azóta is tartó járványügyi helyzetben. Teljesítményüknek és polgáraink fegyelmezettségének köszönhető, hogy községünkben elenyésző a fertőzöttek száma és biztonságban érezhetjük magunkat!

Kispiacon új játszóház nyitotta meg kapuját. Az épületet Magyarkanizsa önkormányzata és Kispiac helyi közössége biztosította a helyi Ékszer Nőegylet számára. A felújításhoz szükséges 4 ezer eurót magyar állami támogatásból és jótékonysági akciók bevételéből biztosították.

 

Művelődésfejlesztés: 67,5 millió

 

Önkormányzatunk minden évben pályázat keretében támogatja a község területén működő egyházakat. Idén a legnagyobb összeggel a magyarkanizsai Szent Pál-templom felújításának befejezéséhez járultunk hozzá. A Kistemplom külső falfestését 230.000 dinárral támogattuk.

Új hangrendszer és vetítővászon került a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézménybe. A majdnem kétmillió dináros beruházás révén ezentúl a korszerű és modern moziélmény biztosítására is lehetőség nyílik.

Egy másik sikeres pályázat révén pedig még idén sor kerül a színháztermi székek és a padlószőnyeg cseréjére, mely munkálatok összértéke 8 millió dinár.

 

Választások

 

Szerbiában június 21-én zajlottak a parlamenti, a tartományi és az önkormányzati választások. Községi szinten a polgárok a 29 fős képviselő-testület összetételéről döntöttek. A Vajdasági Magyar Szövetség 20 mandátumot szerzett, a Szerb Haladó Párt 5 mandátumot, míg az Ukrok polgári csoport 2 mandátumot tudhat a magáénak. A Szocialista Párt és a Vajdasági Front pedig 1-1 képviselővel vesz részt ezentúl a munkában.

Az önkormányzat irányítása továbbra is a két legerősebb párt együttes kormányzásával zajlik. Ez biztosítja a folytonosságot, míg a szinte teljesen megújult tanácstagi kör gondoskodik az új lendületről – községünk polgárainak érdekében.

Szeptember 27-én választások voltak községünk mind a kilenc helyi közösségében. Az eredmények tükrében elmondható, hogy az önkormányzati és a helyi közösségi vezetőségek is ugyanahhoz a politikai erőtérhez tartoznak, ami éppen olyan fontos, mint az együttműködés a tartományi és országos intézményekkel.

 

Községünk méltán híres sokszínű művelődési életéről, rendezvényeiről. A világjárvány okozta helyzetben szinte mindről le kellett mondanunk, a biztonság és az egészség megőrzése lépett az első helyre. Önkormányzatunk sem rendezte meg a Szent István-nap és Újkenyér-ünnep szórakoztató programját. Idén lélekben ünnepeltünk az újkenyér megszentelésével a katolikus és a pravoszláv templomunkban.