Kétnapos ülés

2020.09.21.
 

Olyan sok napirendi pont megvitatását irányozták elő a magyarkanizsai községi képviselő-testület tagjai, hogy jobbnak látták azokat két napon át tárgyalni.

Szeptember 17-én tizenkilencet tűztek napirendre, amely ülés az első olyan volt az alakuló után, ahol fontos kérdéseket boncolgattak. Először is négy képviselő-testületi tag mandátumát hitelesítették. Ezt követően szó esett a 2019. évi községi költségvetés zárszámadásáról, majd a független könyvvizsgáló jelentésének elfogadását is napirendre tűzték. Pakai Tamás, a magyarkanizsai közigazgatás Pénzügyi és költségvetési főosztályának vezetője arról számolt be felszólalásában, hogy a bevételekből összesen 996 millió dinár származott, a kiadásokra pedig 974 millió dinárt kellett szánni, így 22 millió dináros többlettel zárták a tavalyi évet. A beruházásokra szánt összeg mintegy 176 millió dinárt tett ki.

Az ülésen kivétel nélkül minden napirendi pontot elfogadtak, egyebek között a község szerveibe választott és kijelölt személyek munkabérének elszámolásához és kifizetéséhez alapul szolgáló bérszorzókról szóló rendelet módosítását, valamint a községi képviselő-testületi és munkatestületi tagok díjazásáról szóló rendelet módosítását is, aminek eredményeképpen spórolhatnak is. Szó esett a Magyarkanizsa községben lévő mezőgazdasági terület védelmének, rendezésének és használatának 2020. évi programjáról is, amely az állami földek bérbeadásáról szóló rendelkezéseket is magukban foglalják.

Két, a község tulajdonában lévő ingatlan használati jogának megvonásáról is döntöttek, amelyek közül az egyik Martonoson, a másik pedig Oromhegyesen található. A támogatandó egyesületek közérdekű programjainak megvalósítására szánt eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról is beszéltek, sőt el is fogadták a rendeletjavaslatot, amelynek értelmében ezentúl négytagú bizottság fogja megvizsgálni a benyújtott pályázatokat, amire harminc napjuk lesz, ezt követően három napig lehet beletekinteni, majd nyolc napon belül kifogással élni, ha arra szükség mutatkozik, és a bizottság tagjai folyamvizsgálati látogatást is tehetnek, amennyiben ennek szükségét látják.

A szeptember 18-i tárgyalások alkalmával beszámolót tartottak a közvállalatok, az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézmények vezetői, akik előterjesztették jelentéseiket a hallgatóság elé. A 2019. évi munkájukra vonatkozóan tartottak részletes tájékoztatást és válaszoltak az igen kevés feltett kérdésre. Ennek fényében úgy tűnik, hogy a község területén zökkenőmentesen működnek a közintézmények és ebből kifolyólag az ülés is zökkenőmentesen zajlott le. Felszólaltak az egészségügyi, oktatási, művelődési, gazdasági létesítmények vezetői, akik a folyamatos, néha nehézségekkel teletűzdelt munkájukról számoltak be. A pénteki, több mint ötven pontos ülés után Pletikoszity Tibor, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselő-testületi frakciójának vezetője a legfontosabbakat sajtótájékoztató keretében foglalta össze.

– A rendhagyó ülésünk alkalmával érdemben is tudtunk foglalkozni több témával. Míg csütörtökön a zárszámadást boncolgattuk, pénteken már több rendeletjavaslatot fogadtunk el. Tovább kellett folytatnunk a protokolláris részt is, a tanácsok felmentéséről és az újabbak kinevezéséről. Elhangzottak a jelentések a község által alapított szervek, a községi közigazgatási hivatal, a történelmi levéltár és a többi, fontos intézmény részéről. Hosszabb jelentést hallottunk a Tisza Menti Vízművek és a Komunalac Kommunális Közvállalat igazgatóitól. Kiemelendő, hogy a Komunalac 828 ezer dináros nyereséget valósított meg – mondta Pletikoszity Tibor.

Egyúttal arra is emlékeztettek mindenkit, hogy szeptember 27-én, vasárnap Magyarkanizsa községben helyi közösségi választásokat tartanak, amikor is a tizenhárom település helyi közösségében, melyből kilenc van, megválasztják a helyi közösségek tanácsának tagjait.

Bővebben:

 


Kétnapos ülés

Zökkenőmentes tárgyalás

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület II. ülése - 2020.09.18.

Ülésezett a magyarkanizsai KKT

54 napirendi pontot vitatott meg a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Fotó: Puskás Károly építészmérnök