Fejsztámer Róbert polgármester ünnepi beszéde

2020.08.25.
 

Tisztelt Polgártársaim! Tisztelt Községbeliek!

Ma ünnep van. Más, mint eddig, de ugyanolyan fontos és ugyanolyan értékes, mint az elmúlt években, évtizedekben.

Ma mindannyian – az Anyaországban és annak határain kívül is – együtt ünnepeljük István királyt, az 1020 éves magyar államot, azt, hogy mi ennyi idő után is itt vagyunk, saját nyelvünk és hitünk, kultúránk és hagyományaink vannak.

Szent István királyunk ünnepén, a vajdasági magyarság hivatalos ünnepnapján, most először, csak lélekben emlékezünk, az államalapító ünnepét szívünkben éljük meg. A világméretű, mindannyiunkat sújtó járvány miatt, önkormányzatunk úgy döntött, hogy nem rendezi meg a hagyományos Szent István-napot és Újkenyér-ünnepet. A jelen helyzetben ugyanis az emberek egészségének megőrzése a legfontosabb, akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy – míg a hétköznapok szétszórják, addig – az ünnepek összegyűjtik azokat, akik összetartoznak.

A magyar történelem egyik legnagyobb államférfija volt István király. Remek érzékkel átlátta a kor kihívásait, az országra leselkedő veszélyeket és következetesen kitartott a célja mellett: a keresztény magyar állam megteremtése mellett. Ennek a célnak az eléréséhez pedig nem riadt vissza attól se, hogy leverje a pogány lázadókat, akik megbontani igyekeztek az egységes eszmét, de attól sem zárkózott el, hogy másoktól tanuljon, a keresztény Európától. István törvényei szigorúak voltak, de igazságosak.

Ő általa lett államunk és lettünk magyarok. Nem többet és nem kevesebbet kaptunk tőle örökül, mint hogy megmaradjunk, megőrizzük a nemzetet. A mi felelősségünk, feladatunk, hogy ennek a közösségnek a jólétén munkálkodjunk folyamatosan.

2020. a magyar Országgyűlés határozata alapján a Nemzeti Összetartozás Éve. A 100 éves trianoni békediktátum évfordulóján gyakran kerül figyelmünk középpontjába nemzetünk történelme. 1920-ban a Szent István-i állam elvesztette területének mintegy kétharmadát. Az elszakított területek és a népesség nagy része a szomszédos országokhoz került, minek eredményeképp új nemzetállamok jöttek létre. Kétségtelen, hogy ma is tragédiaként tekintünk erre az eseményre, de az is igaz, hogy 2010. óta, a közjogi nemzetegyesítés óta valamelyest halványul a fájdalom. Az Anyaországgal való kapcsolatunk segít megőrizni közösségünket és ezt a mindennapokban és a községünkben is tapasztaljuk. A magyar kormány döntései erősítik identitástudatunkat, de gazdasági helyzetünket is.

Az ünnepek üzenetét évről évre újraértelmezzük – a jelen kihívásai, a megoldandó feladatok szemszögéből. Éppen ezért akaratlanul is megfogalmazódik bennünk, hogy Szent István-napja 2020-ban elsősorban a közösségért való felelősségvállalást erősíti bennünk.

Hajlamosak vagyunk ugyanis azt hinni, hogy a körülményeink határoznak meg bennünket, az életünket. Így éljük meg a világjárvány sújtotta hétköznapokat is. De nincs ez egészen így. Tulajdonképpen a végeredmény, az, hogy elérjük-e a célunkat, tőlünk függ! Községünk polgárai felelősségteljes magatartással, együtt megőrizték közösségünket. A fertőzöttek elenyésző száma ékes bizonyítéka annak, hogy az itt élők szabálytisztelők, megfontoltak, óvatosak, belátók és jövőbetekintők. Felismertük, hogy igenis mindannyiunktól függ, hogy mi történik velünk.

Az elmúlt időszakban felértékelődött az otthon, a közösség jelentősége. Ezek jelentik ugyanis a biztonságot, a segítő jobbot a bajban, a családot és a barátokat, a gyökereket és az emlékeket, az összetartozás semmivel sem összehasonlítható érzését. S talán sohasem voltunk ilyen elszántak, mint most, hogy megóvjuk azt, amivel rendelkezünk. S hogy fejlesszük azt a tőlünk telhető legnagyobb kitartással és összefogással.

És itt nem tudok szó nélkül elmenni az önkormányzati választások eredménye mellett. Közösségünk június 21-én összezárt. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a jövőnk tőlünk függ. És hogy igenis tudjuk azt alakítani, formálni. Az emberek felelős döntést hoztak: döntöttek arról, kiben bíznak, és kinek adnak lehetőséget, hogy teljesítse mindazt, amit vállalt. Még egyszer köszönöm a bizalmukat!

Szent István napjának ma az az üzenete számunkra, hogy közösségünk megtartása, erősítése mindannyiunk feladata, amihez mindannyian kellünk és mindannyian hozzá is tudunk járulni.  Meggyőződésem, hogy a közös célok és közös elképzelések mentén alakított hétköznapok tesznek bennünket igazán erőssé!

Az ünnepek az összetartozás érzését nevelik az emberekbe, ezért annak reményében, hogy hamarosan személyesen is módunk lesz találkozni és ünnepelni, kívánok szép Szent István-napot mindenkinek!

 

Bővebben:


A vasárnapi szentmise keretében áldották meg az idei új kenyeret