Középiskolások útiköltség-térítése

2020.08.24.
 

A nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítéséről szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/2014. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a magyarkanizsai polgármester

PÁLYÁZATOT hirdet

A 2020/2021. TANÉVBEN NAPPALI TAGOZATOS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSÉNEK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Útiköltség-térítési jogosultság a 2020/2021. tanévre vehető igénybe.

Útiköltség-térítésre jogosultságot az a tanuló szerezhet, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

1. nappali tagozatos középiskolai tanuló

2. állandó lakóhelye Magyarkanizsa község területén van

3. útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben nem részesül.

A jogosultság elismeréséhez a tanulónak az alábbiakat kell benyújtania:

1. jogosultság elismerése iránti kérelem

2. nappali tagozatos középiskolai tanulói jogállását bizonyító iskolai igazolás

3. vér szerinti vagy nevelőszülő vagy gyám nyilatkozata arról, hogy a tanuló nem részesül útiköltség-térítésben, ösztöndíjban vagy diákhitelben

4. a tanuló vagy egyik szülője vagy gondviselője személyi igazolványának fénymásolata.

A családi pótlékban vagy állandó pénzsegélyben részesülő tanulónak még a következőt

is be kell nyújtania:

l. a családipótlék-jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata vagy

2. a család állandó pénzbeli támogatásához való jogosultság elismeréséről szóló jogerős határozat fénymásolata.

A mellékletekkel ellátott pályázati kérelmek 2020. aug. 24-étől 2020. szept. 11-éig nyújthatók be a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (városháza épülete, Magyarkanizsa, Fő tér 1 sz., 2. sz. iroda) vagy a Magyarkanizsa község falvaiban működő helyi hivatalokban.

Fejsztámer Róbert

magyarkanizsai polgármesterPályázat a 2020/2021. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók útiköltség-térítésének igénybevételére

Kérelem a 2020/2021. tanévben nappali tagozatos középiskolai tanuló útiköltéség-térítésének igénybevétele iránt

Nyilatkozat