Az oromi turisztikai, sport és rekreációs központ részletes rendezési terv-javaslata

2020.06.16.
 

A tervezés- és építésügyi törvény 50. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. – kiigazítás, 64/2010. – Alkotmánybíróság, 24/2011., 121/2012., 42/2013 - Alkotmánybíróság, 50/2013 – Alkotmánybíróság, 98/2013 – Alkotmánybíróság, 132/2014 és 145/2014, 31/2018, 37/2019 és 9/2020) összhangban az Építésügyi és felügyelőségi főosztály meghirdeti

AZ OROMI TURISZTIKAI, SPORT ÉS REKREÁCIÓS KÖZPONT RÉSZLETES RENDEZÉSI TERV JAVASLATÁNAK NYILVÁNOS BEMUTATÁSÁT

A TERV SZÁMA: E-2727, KELTE: 2019. május havában.

Az részletes rendezési tervjavaslat bemutatása 30 napig tart, 2020. június 17-től július 16-ig.

Az részletes rendezési tervjavaslat a magyarkanizsai önkormányzat épületében (Magyarkanizsa, Fő tér 1) az 7a és 5. sz. irodában hétköznap 8:00 és 12:00 óra között lesz nyilvános bemutatásra kiállítva.

Az egyedi rendezési terv digitális formában elérhető a magyarkanizsai önkormányzat világhálós honlapján (www.kanjiza.rs).

Az egyedi rendezési tervre természetes és jogi személyek írásbeli észrevételeiket és sugallataikat a nyilvános bemutatás időtartama alatt, legkésőbb 2020. július 16-ig a magyarkanizsai önkormányzat iktatójában, a 2. sz. irodában (Magyarkanizsa, Fő tér 1) adhatják át.

Magyarkanizsa Község tervbizottságának nyilvános ülésére, amelyen megvitatásra kerülnek az időközben beérkezett észrevételek, 2020. július 23-án kerül sor, 13.00 órai kezdettel a községháza kistermében (Magyarkanizsa, Fő tér 1.sz.).

A nyilvános ülésen minden olyan személy (fizikai és jogi egyaránt) részt vehet aki az írásban átadott észrevételeit szóbon is szeretné elmondani.

Az építésügyi és felügyelőségi osztály vezetője:

Sáfrány Attila

 Hirdetmény