A községi törzskar záradéka

2020.05.08.
 

Magyarkanizsa község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskara A katasztrófaveszély csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 87/18. sz.) 41. szakaszának 3. bekezdésével és 43. szakaszával, valamint a Rendkívüli állapotot kihirdető határozattal (az SZK Hiv. Közlönye, 29/20. sz.) és a Kultúrális és tájékoztatási minisztérim javaslatával összhangban 2020. május 8-án meghozza a következő Z Á R A D É K O T
I.
A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2020. május 11-től folytatja működését azoknak a megelőző intézkedéseknek a betartása mellett, melyek kiemelt jelentőségűek a dolgozók és a szolgáltatást igénybevevők biztonsága és egészsége kapcsán, különös tekintettel azokra az intézkedésekre, melyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozását hivatottak szolgálni.
II.
A sport-, kultúrális és idegenforgalmi események és rendezvények alhalasztásra kerülnek mindaddig, míg tart a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye.
III.
Engedélyezett a „Cnesa” OMI, a Regionális Kreatív Műhely, a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, a Magyarkanizsai Községi Sportszövetség, a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ, a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ és az összes, Magyarkanizsa község birtokában lévő, sportlétesítmény működésének folytatása minden, a COVID-19 terjedésének megakadályozását szolgáló feltétel és megelőző intézkedés betartása mellett, melyet a Közegészségügyi Intézet az ajánlásában, ill. az illetékes szervek útmutatóikban meghatároztak, a kultúrális, ill. sportesemények és rendezvények MEGTARTÁSA NÉLKÜL mindaddig, míg tart a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye.
IV.
A Magyarkanizsai Községi Közigazgatás, a közvállalat és a gazdasági társaságok, melyek alapítója Magyarkanizsa Község, a Szociális Központ Magyarkanizsa és a Magyarkanizsa község területén működő helyi közösségek folytatják az ügyfelekkel való tevékenységüket közvetlen kontaktus útján (ügyfélablak, stb.) minden megelőző intézkedés kötelező alkalmazása mellett, melyek kiemelt jelentőségűek a dolgozók és a felhasználók biztonsága és egészsége kapcsán, különös tekintettel azokra az intézkedésekre, melyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozását hivatottak szolgálni (szociális távolságtartás, fertőtlenítés és a védőfelszerelés, azaz maszkok és kesztyűk használata), csakúgy mint azoknak az intézkedéseknek a betartása mellett, melyek a zárt helyiségben tartózkodók maximális számára vonatkoznak – az intézmény tevékenységét és a helyiség berendezését alapul véve, különös tekintettel a munka megszervezésének módjára járvány idején.
V.
A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat köteles folytatni a közterek fertőtlenítését, különösen azon épületek előtt, ahol nagy számban közlekednek a polgárok.
VI.
A közszféra minden szervezeti egysége köteles alkalmazni minden megelőző, szanitáris-epidemiológiai intézkedést midaddig, amíg tart a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye és köteles a munkafolyamatot a Szerb Köztársaság és a COVID-19 fertőző betegség leküzdésével megbízott törzskar vonatkozó döntéseivel, azaz az illetékes Közegészségügyi Intézet javaslataival összhangban megszervezni.
VII.
A Magyarkanizsa község területén működő gazdasági egységek folytatják tevékenységüket a Szerb Köztársaság és más illetékes intézmények döntéseivel összhangban, a Szerb Köztársaság Kormánya és más illetékes intézmények által előírt megelőző intézkedések szigorú tiszteletben tartásával, melyek a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozását hivatottak szolgálni.

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL MEGBÍZOTT TÖRZSKARA FELHÍVJA A POLGÁROKAT ÉS A GAZDASÁGI EGYSÉGEKET A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS MÁS ILLETÉKES INTÉZMÉNYEK DÖNTÉSEINEK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA.Magyarkanizsa község rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskarának záradéka