Színpadhasználati felhívás

2020.02.14.
 

A kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság

F E L H Í V Á S T

tesz közzé a színpad 2020. évi használata iránti kérelmek begyűjtésére

1. E felhívás tárgya: a 2020-bаn tervezett rendezvények színpadhasználata iránti kérelmek benyújtása.

2. Kérelmezők lehetnek:

– Magyarkanizsa község által alapított intézmények

– székhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező civilszervezetek és

– Magyarkanizsa község helyi közösségei

3. A kérelem benyújtásának feltétele:

– a rendezvényt 2020-bаn Magyarkanizsa község területén tartják.

A kérelemhez az alábbi dokumentációt kell csatolni:

– a kérelmező bejegyzési okiratának másolatát

– annak bizonyítékát, hogy a rendezvényt 2020-bаn Magyarkanizsa község területén tervezik megtartani (programkivonat, az intézmény/civilszervezet/helyi közösség illetékes szervének döntése).

4. A benyújtott színpadhasználati kérelmeket a Kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottság bírálja el.

5. A kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos világhálós lapjáról (www.kanjiza.rs), illetve minden hétköznap 7.00 és 15.00 óra között átvehető Magyarkanizsán a Fő tér 1. sz. alatt a 26. sz. irodában.

A kérelmet a Kiemelt községi jelentőségű rendezvényeket szervező bizottsághoz címezve zárt borítékban kell benyújtani ezzel a megjelöléssel: 2020. ÉVI SZÍNPADHASZNÁLATI FELHÍVÁS, a Fő tér 1. sz., 24420 Magyarkanizsa címre postai úton, vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban személyesen átadva.

A felhívással kapcsolatban további felvilágosítás Vranić Váradi Líviától személyesen vagy a 873–249-es telefonon kapható.

6. A kérelem benyújtásának határideje: 2020. február 28., 12.00 óra.

7. A hiányos dokumentációjú, nem megfelelő formanyomtatványon benyújtott vagy a felhívásban foglaltakkal ellentétes rendeltetésre vonatkozó, valamint távmásolón vagy elektronikus levélben elküldött és alá nem írt kérelmeket a bizottság figyelmen kívül hagyja.

A bizottság a jelen felhívás 6. pontjában foglalt határidőt követő 15 napon belül bírálja el a kérelmeket, és arról a kérelmezőket értesíti.

Nyilas Leonov Anita

a bizottság elnökeJelentkezési lap