„TUDÁSSAL A MUNKÁIG” ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT

2013.10.17.
 
Vesna Šijački a Nemek Egyenjogúságáért Felelős Intézet igazgatója, szerződést írt alá 13 vajdasági község képviselőjével, vissza nem térítendő támogatás jóváhagyásáról, mely a falusi nők informatikai oktatását hivatott szolgálni. Összesen 1,3 millió dinárt osztottak szét Verbász, Hódság, Magyarkanizsa, Torontálszécsány, Petrőc, Alibunár, Zsablya, Ruma, Begaszentgyörgy, Topolya, Antalfalva, Temerin, Szabadka község között. „Nem nehéz nagy pénzekből nagyot alkotni, de amikor 1,3 millió dinárból közel 500 falusi nő tesz szert informatikai tudásra, akkor az nagy tettnek számít” mondta el Miroslav Vasin dicsérve munkatársait, akik részt vettek ennek a programnak a kidolgozásában, kiemelve a községi önkormányzatok fontosságát ebben a projektben, akik felismerték annak fontosságát, hogy a falusi nőket támogatni kell, hogy minél önállóbbak legyenek. „Amikor számítógépen és interneten keresztül az információk az egész világból eljutnak hozzánk, akkor mi most a falusi nőket a világ lakosaivá tettük”, tette hozzá Vasin és elmondta, hogy ez az aktivitás pár éve már elkezdődött, amikor ötezer falusi nő sajátította el a számítógép használatát méghozzá a falusi iskolákban, saját környezetükben. Ugyanekkor a kifizetett pénzből több iskola kapott új számítógépeket. A 45 vajdasági városból és községből, 26 település jelentkezett a pályázatra. 13 községben 32 faluban 482 nő fogja számítógép használatát elsajátítani. Gazdasági és vállalkozói szempontból hatékonynak mondhatóak ezek a tanfolyamok, hiszen fejlődési lehetőséget kaptak a falvakban élő nők is. „Sajnos a vidéki nők a legszegényebb társadalmi csoporthoz tartoznak, annak ellenére, hogy számtalanszor bizonyítják alkalmasságukat, amikor a család és gazdaságuk túlélésért küzdenek, vagy amikor a bioélelmiszerek termelésével foglakoznak kertjeikben” mondta Vesna Šijački. „Ezen erőfeszítéseink ellenére, sajnos a falusi nők továbbra is a legszegényebb társadalmi csoporthoz tartoznak. A Tartományi Kormány, a Gazdasági, Munkaügyi és Nemek Egyenjogúságának Titkársága és Tartományi Nemek Egyenjogúságáért Felelős Intézet figyelemmel kíséri a nők gazdasági helyzetének erősítését és egyáltalán a falusi nők helyzetének javítását. Az e fajta támogatások célja a vidéki nők helyzetének erősödését szolgálja informatikai képzésekkel, hogy saját vállalkozói és a munkaerő-piaci helyzetük javuljon. Ösztönzi az önkormányzatokat, hogy az informatikai tudással rendelkező hölgyeket bekapcsolják a fejlesztéspolitikába és a falvak revitalizációjába, továbbá az önkormányzatok is támogassák az esélyegyenlőségi politikát.