Értesítés

2020.01.13.
 

A Honvédelemi törvény 47. szakasza értelmében a Szerb Köztársaság állampolgárainak joga és kötelessége, hogy eleget tegyenek a katonai-, munka- és tárgyi kötelezettségüknek, továbbá, hogy részt vegyenek a polgári védelemben és védelmi képzésben. Az illetékes szervek döntése alapján az állampolgárok más – védelmi szempontból fontos - beosztást is kaphatnak.

A kötelező sorkatonai szolgálat felfüggesztéséről szóló határozat értelmében a 18. életévüket betöltött személyeknek a katonai nyilvántartásba vétele és tartalékos állományban való szolgálata továbbra is kötelező.

A Katonai-, munka- és tárgyi kötelezettségről szóló törvény 15. szakasza rendelkezései szerint a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma felhívja a 2002-ben született férfiakat, hogy tegyenek eleget a katonai nyilvántartásba vétel kötelezettségének.

Az 1990 és 2001 között született férfiak számára is kötelező a nyilvántartásba vétel, ha bármilyen okból azt eddig elmulasztották.

Magyarkanizsa községben lakhellyel rendelkezők a kötelezettségüknek a Védelmi Minisztérium Községi Központjában tehetnek eleget 2020.01.13-a és 2020.02.28-a között:

Magyarkanizsa, Karađorđe  utca 17. sz (a Helyi Közösség épülete)

szerda kivételével, minden munkanapon  09.00  és 13.00 óra között.

Az érintettek hozzák magukkal a személyi igazolványukat! Ha nincs személyi igazolványuk, akkor hozzanak magukkal érvényes születési anyakönyvi kivonatot vagy érvényes állampolgársági bizonylatot.  Külföldön tartózkodóknak érvényes útiokmánnyal  kell személyazonosságukat  igazolni.

A külföldön tartózkodó személyek a nyilvántartásba vételhez a Szerb Köztársaság legközelebbi külképviseletén kötelesek jelentkezni.

A nyilvántartásba való vétel elmulasztását a törvény bünteti.

 

                                                                                      Védelmi Minisztérium Központ
                                                                                                    NagykikindaÉrtesítés