Társadalmi vita az idegenforgalmi illetékről szóló rendeletjavaslatról

2019.08.14.
  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 11. szakasz 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16.  – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya 116. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/19. sz.) és a társadalmi vitáról szóló rendelet 27. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja,  9/19. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Tanács a 2019. augusztus 9-én tartott ülésén a lakossághoz, egyesületekhez, a szakmai és egyéb közvéleményhez

NYÍLT FÖLHÍVÁST

intéz az idegenforgalmi illetékről szóló rendelet társadalmi vitájában való részvételre

А társadalmi vita 2019. augusztus 21-étől szeptember 2-áig tart.

Az idegenforgalmi illetékről szóló rendelet tervezetéről tájékoztatást nyújtani illetékes szerv a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési főosztálya, kapcsolattartó: Fejsztámer Kornélia.

Észrevételek, javaslatok és vélemények írásban 2019. szeptember 2-án 9 óra 30 percig küldhetők erre a címre: Magyarkanizsa község, Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa, vagy elektronikus levélben a nella@kanjiza.rs. villámpostacímre.

Az állampolgárokat, civilszervezeti és sajtóképviselőket a tanács meghívja a 2019. szeptember 2-án 10.00 órai kezdettel a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal nagytermében tartandó záróülésre.

Fejsztámer Róbert,

a Községi Tanács elnökeNyílt fölhívás az idegenforgalmi illetékről szóló rendelet társadalmi vitájában való részvételre

Rendelet-tervezet az idegenforgalmi illetékről

Az idegenforgalmi illetékről szóló rendelet tervezetéről rendezendő társadalmi vita programja

Jelentés a társadalmi vita lebonyolításáról