Értesítés az állami földek 2020. évi illetékmentes használati jogának megvalósítására

2019.07.11.
 

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08.- másik törvény, 41/09, 112/2015, 80/2017 és 95/2018-más törvény) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal  (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 16/2017., 111/2017., 18/2019. és 45/2019. szám) összhangban a magyarkanizsai polgármester nyilvános felhívást tesz közzé, melyben értesíti az oktatási és szociális intézményeket, illetve állami tulajdonban lévő jogi személyeket, akik mezőgazdasági tevékenységgel is foglalkoznak, valamint azokat a jogi személyeket, akiket erdészeti tevékenység végzésére jegyeztek be, hogy 2019. október 31-ig továbbítsák a Magyarkanizsa Község területén állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület illeték nélküli használati  jogának a 2020. évben való megvalósítására vonatkozó kérvényeiket. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a mezőgazdasági felügyelő felé a jegyzőkönyvezési kérelmüket legkésőbb 2019. szeptember 1-ig juttassák el!

 

A magyarkanizsai mezőgazdasági terület védelmével,

rendezésével és használatával kapcsolatos

éves programot előkészítő bizottság1. Nyílt fölhívás állami tulajdonban lévő mezőgazdasági terület illeték nélküli 2020. évi előbérleti jogának bizonyításárа

2. Kérelem az állami földek illeték mentes előbérleti jogának megvalósítására a 2020-as évben