Értesítés az állami földek 2020 évi előbérleti jogának megvalósítására

2019.07.11.
 

A mezőgazdasági földterületekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08 – más törvény, 41/09, 112/2015, 80/2017 és 95/2018 száma) és az állami tulajdonú mezőgazdasági terület haszonbérbe és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzattal (Az SZK Hivatalos Közlönyének, 16/2017, 111/2017, 18/2019 és 45/2019. sz) összhangban, a magyarkanizsai polgármester nyilvános felhívást intéz minden jogi és fizikai személyhez, mellyel értesíti:

¬- az állami tulajdonú földterületen található öntözőrendszerek, vízelvezető rendszerek, halastavak, mezőgazdasági építmények, üvegházak, fólia sátrak és többéves ültetvények (termő gyümölcsösök és szőlőültetvények) tulajdonosait, melyek be vannak jegyezve a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásában, és legalább három éve a státuszuk aktív, és

¬ - a háziállat-tulajdonosokat, akik állattenyésztésre és állattartásra szolgáló létesítmények tulajdonosai vagy bérlői annak a helyi önkormányzati egységnek a területén, melyen előbérleti jogosultsággal rendelkeznek, be vannak jegyezve a Mezőgazdasági Birtokok Nyilvántartásába, és legalább egy éve a státuszuk aktív (a továbbiakban: állattenyésztés),

hogy 2019. október 31-éig küldjék el a szükséges dokumentációt, annak bizonyítása céljából, hogy előbérleti jog címén igényt tartanak Magyarkanizsa Község területén állami tulajdonban levő földek 2020-as bérbeadására.

Külön értesítjük az állattenyésztőket, hogy akinek csak törzsnyilvántartásban lévő jószága van, annak csak az újvidéki Mezőgazdasági Kar Állattenyésztési Tanszéke által kiadott bizonylatot kell beadnia. A többi állattenyésztőnek, akik rendelkeznek törzsnyilvántartott és nem törzsnyilvántartott jószággal is egyben, illetve, ha csak törzsnyilvántartáson kívüli jószággal rendelkeznek, akkor az Állategészségügy Felügyelőséghez kötelezően fordulni kell a helyszíni jegyzőkönyv kérelmezése céljából külön-külön, minden jószágfajta esetében 2019. szeptember 01-ig!

A magyarkanizsai mezőgazdasági terület védelmével, rendezésével és használatával

kapcsolatos éves programot előkészítő bizottság1. Nyílt fölhívás az állami földek 2020. évi előbérleti jogának bizonyítására

2. Jelentkezési formanyomtatvány az előbérleti jogra-jószágtartás alapján a 2020-as évre

3. Jelentkezési formanyomtatvány az előbérleti jogra-infrastruktúra alapján a 2020-as évre

4. Nyilatkozat az előbérleti jog kapcsán jószágtartók számára-természetes személy

5. Nyilatkozat az előbérleti jog kapcsán jószágtartók számára-jogi személy

6. Kérelem az állatorvosi felügyelőséghez a számos állat jegyőkönyvezésére a 2020-as évre