Hirdetmény a meghozott határozatról

2019.06.13.
 

A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal Építési és felügyelőségi főosztálya tájékoztatja az érintett szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy:

- Határozatot adott ki, amelyben arról döntött, hogy a Martonos kataszteri község területén lévő 3292/6 sz. földrészleten tervezett biogázüzem peletáló üzemegységgel való kibővítésére vonatkozó projektumra, melynek beruházója a kamanci székhelyű Envigas Beta Kft (Putnik vajda u. 79. sz), nem szükséges környezeti hatástanulmány kidolgozása.

Az észrevételek megtételének határideje a hirdetmény megjelenésétől számított 10 napon belül, azaz: 2019. évi junius hónap 23. napja.

A műszaki dokumentációba az érdekeltek betekintést nyerhetnek, és észrevételeiket írásban megtehetik a magyarkanizsai városháza (Fő tér 1.) 5. sz. irodájában munkanapokon 8 és 12 óra között.