Pályázat művelődési programokra

2019.03.18.
  

A művelődésről szóló törvény 76. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 13/16. és 30/16. szám – javítás), az egészében vagy részben a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány, illetve helyi önkormányzati egység költségvetéséből támogatott művelődési projektek kiválasztásának mércéiről, ismérveiről és módjáról szóló kormányrendelet 2. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 105/16. és 112/2017. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 67. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) alapján, a magyarkanizsai községi 2019. évi költségvetésről szóló rendelettel  (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 18/18. sz.) összhangban a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

N Y Í L T   P Á L Y Á Z A T O T

MŰVELŐDÉSI PROJEKTEK 2019. ÉVI TELJES VAGY RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

A művelődési projekteknek a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való teljes vagy résztámogatására odaítélendő eszközök összege 2.300.000,00 dinár.

A nyílt pályázat az alábbi ágazatok művelődési projektjeire terjed ki:

1)            irodalom (alkotótevékenység, műfordítás);

2)            zene (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

3)            képző-, ipar-, vizuális művészet, formatervezés és építőművészet;

4)            színművészet (színjátszás, előállítás, előadás);

5)            művészi tánc – klasszikus balett, néptánc, moderntánc (alkotótevékenység, előállítás, előadás);

6)            filmművészet és más audiovizuális alkotótevékenység;

7)            filmművészethez és más audiovizuális alkotótevékenységhez kötődő rendezvények;

8)            digitális és multimediális alkotótevékenység;

9)            egyéb művelődési program és tartalom (musical, cirkusz, pantomim, utcaművészet stb.) kivitelezése.

Pályázni jogosultak: művelődési tevékenység gyakorlására bejegyzett intézmények, művelődési és egyéb egyesületek, magánszemélyek (művészek, művelődési munkatársak, illetve szakemberek), valamint egyéb művelődési szereplők, kivéve a Magyarkanizsa község alapította és a művelődésről szóló törvény 74. szakaszának megfelelő támogatásban részesülő művelődési intézmények.

A nyílt pályázat 2019. március 18-ától 2019. április 16-áig érvényes.

A nyílt pályázat eredményeit a magyarkanizsai önkormányzat a világhálós honlapján (www.kanjiza.rs) legkésőbb a pályázat lejártát követő 60. napon teszi közzé.

További felvilágosítás a 064-806-2073-as telefonon kapható. Kapcsolattartó: Nyilas Leonov Anita.Nyílt pályázat művelődési projektek 2019. évi teljes vagy résztámogatására - .PDF

Nyílt pályázat művelődési projektek 2019. évi teljes vagy résztámogatására - .doc

Jelentkezési adatlap a művelődési projektek 2019. évi (rész)támogatására kiírt pályázatra

A projekt megvalósításáról szóló jelentés nyomtatványa