Pályázat civilszervezetek részére

2019.03.18.
  

А civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 7. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) alapján, a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletben (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 18/2018. sz.) foglaltakkal összhangban, valamint a közérdekű egyesületi programok ösztönzéséhez szükséges vagy a programtámogatáshoz hiányzó eszközökről szóló rendelettel (Az SZK Hiv. Közlönye, 16/2018. sz.) összefüggésben a magyarkanizsai polgármester meghirdeti az alábbi

NYÍLT PÁLYÁZATOT

civilszervezeti projektumoknak a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására

A civilszervezeti projektumoknak a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására szánt eszközök összege 11.000.000,00 dinár az alábbi szakterületekhez tartozó civilszervezetek projektumainak támogatására:

1) A civilszervezeti projektumok támogatására szánt eszközök összege 9.000.000 dinár az alábbi szak-területhez tartozó civilszervezetek projektumainak megvalósítására:

1. a kormányzati, a civil és az üzleti szektor közötti együttműködés erősítését célzó tevékenységek

2. gazdasági tevékenységek (idegenforgalom, mezőgazdaság, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.) ösztönzése és fejlesztése

3. a helyben élő közösség fejlesztése

4. környezetei nevelés, környezet- és egészségvédelem

5. az emberi és kisebbségi jogok érvényesítése

6. a közoktatás programjai

7. ifjúsági programok

8. időskorúak programjai

9. a helyi környezet demokratizálásának érvényesítése

10. a civil társadalom fejlesztése

11. népjóléti és emberbaráti tevékenység (szociálisan rászorulók, időskorúak, fogyatékkal élők, sérültek stb. támogatása)

12. művelődési örökség, történelmi emlékek ápolása

13. jószolgálati munka

14. veteránok, katonai és polgári hadirokkantak védelme

15. függőségi betegség ellen kezeltek védelme és segítése

16. nyugdíjasszervezetek tevékenysége

17. nem iskolarendszerű képzés

18. a női jogok érvényesítése

19. a tömegtájékoztatás fejlesztése

20. a magyarkanizsai önkormányzat fejlődésének felgyorsítását és a polgári szerepvállalás érvényesülését elősegítő egyéb tartalmak.

2) A civilszervezeti projektumok támogatására szánt eszközök összege 2.000.000 dinár a mezőgazdasági szakterülethez tartozó civilszervezetek projektumainak megvalósítására (rendezvények szervezése, ismeretterjesztő anyagok kiadása, képzés és szaktanácsadás, marketing, határon átívelő programok lebonyolítása, kiállításokon való részvétel, önszerveződés serkentése - szövetkezések, vállalkozások, ritka mesterségek, családi tenyésztelepek).

A 2019. március 15-én kelt 02-113/2019-I számú polgármesteri rendelet a magyarkanizsai községi költségvetésből 2019-ben nyílt pályázat útján támogatandó civilszervezeti projektumok elsőbbséget élvező szak-területeivé e pályázat 1) pontja szerint a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. és 18. sorszám alatti szakterületeket nyilvánította.

A pályázaton olyan civilszervezetek (állampolgári egyesületek) jogosultak részt venni, amelyeknek bejegyzése a magyarkanizsai önkormányzat területére szól, itt székhelyük vagy fiókszervezetük van, illetve – mint községközi, köztársasági szervezetek – a magyarkanizsai önkormányzat területén fejtik ki működésüket (a továbbiakban: civil-szervezetek).

Egy-egy civil szervezet legföljebb két projektummal pályázhat, a magyarkanizsai községi költségvetésből pedig csak egy projektumának támogatására ítélhető oda eszköz.

A projektumot a magyarkanizsai önkormányzat területén kell megvalósítani.  A projektumot a költségvetési év végéig, azaz 2020. 02. 29-éig be kell fejezni.

A civilszervezet a projektérték 10%-át más forrásból köteles biztosítani.

A pályázatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely elválaszthatatlan része a pályázati dokumentációnak. A pályázati dokumentáció letölthető a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.kanjiza.rs/ pályázatok ), illetve hétköznap 8.00 és 12.00 óra között a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal (Fő tér 1) ügyfélszolgálatán és a 10. sz. irodában vehető át.

Pályázási határidő: 2019. április 01.

A nyílt pályázatról további felvilágosítás a 875-166-os  telefonszámon Sóti Gizellától kapható.Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására - PDF

Nyílt pályázat civilszervezeti projektumoknak a 2019. évi magyarkanizsai községi költségvetésből való támogatására - .doc

Pályázati jelentkezési űrlap (1. sz. nyomtatvány)

Projektjavaslat/programjavaslat formanyomtatvány (2. sz. nyomtatvány)

Projektköltségvetés/programköltségvetési táblázat (3. sz. nyomtatvány)