Nyílt fölhívás különleges sportprogramok támogatására

2019.02.07.
 

A Magyarkanizsa község lakossága körében fölmerülő sportbeli igények és érdekek érvényesítéséről szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 13/2018 sz.) 13. szakasza 3. bekezdése és a Közérdeknek a sport területén való megvalósulását eredményező programok jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló szabályzat (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 19/2018 sz.) 21. szakasza 3. bekezdése alapján a magyarkanizsai polgármester a Magyarkanizsai Községi Tanács 2019. 02. 06-i keltezésű jóváhagyásával kiírja

a   N YÍLT  FÖLHÍVÁST

a lakosság körében fölmerülő sportbeli igények és érdekek érvényesítését szolgáló különleges programok finanszírozására Magyarkanizsa községben Magyarkanizsa község költségvetéséből a 2019-es évbenNyílt fölhívás a lakosság körében fölmerülő sportbeli igények és érdekek érvényesítését szolgáló különleges programok finanszírozására Magyarkanizsa községben Magyarkanizsa község költségvetéséből a 2019-es évben

C1-es nevezési adatlap a térítésmentes terembérlés időpontjaira a Sport- és szabadidőközpontban (a valamikori Partizan Községi Szabadidős Sportszövetség épületében)

Jelentkezési lap a nyílt fölhívásra a különleges sportprogramok finanszírozására