Nemzeti tanácsi választások

2018.10.31.
 

A nemzeti tanácsok tagjainak közvetlen választása 2018. november 4-én 7.00-20.00 óráig kerül megtartásra.

Magyarkanizsa községben a választásokhoz kötődő tevékenységet egy héttagú munkatestület és 30 szavazatszedő bizottság végzi, amelyek tagjait a Köztársasági Választási Bizottság nevezte ki.

A nemzeti tanácsi választásokról szóló értesítés Magyarkanizsa községben 12.142 választópolgár számára lett kikézbesítve, akik a nemzeti kisebbségi választói különnévjegyzékben vannak nyilvántartva.

Magyarkanizsa községben a következő kisebbségi választói különnévjegyzékbe íratkoztak fel a polgárok: magyar, szlovák, roma, román, német, horvát, és albán, azzal, hogy 4 nemzeti kisebbség elektorok útján választja meg a nemzeti tanácsa tagjait, nevezetesen a horvát, a macedón, a montenegrói és az orosz kisebbség.

A szerbiai államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter 2018. október 19-i végzése alapján a kisebbségi választói névjegyzékben 462.759 polgár szerepel, és 18 közösség választja meg nemzeti tanácsát. Ebböl a magyar kisebbségi választói különnévjegyzékben 129.328, a németben 2.513, a romában 66.225, a románban 20.142, a szlovákban 29.436 és az albánban 35.662 polgár szerepel. Ezek a polgárok jogosultak a november 4-én megtartandó nemzeti tanácsi választásokon szavazni.

A szavazatszedő bizottság képzése és a választási anyagok átadása Magyarkanizsa községben 2018. október 31-én az önkormányzat épületében lesz.

Azok a polgárok jogosultak szavazni 2018. november 4-én, akik szerepelnek a nemzeti kisebbségi választói különnévjegyzékben.

A SZAVAZÓ SZAVAZHAT a választás időpontjáról szóló ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL IS, DE NEM SZAVAZHAT SZEMÉLYAZONOSÍTÓ DOKUMENTUM NÉLKÜL, AMI LEHET személyigazolvány és utazási okmány (útlevél)

Szavazni lehet lejárt érvényességü igazolványal is, amennyiben csatolja a belügyminsztérium igazolását arról, hogy átadta a kérvényt az új igazolvány elkészítéséhez.

Ezzel összhangban kérjük a kisebbségi választói különnévjegyzékben szereplő pogárokat, hogy okvetlenül hozzák magukkal a fényképet és személyi szémot tartalmazó, érvényben lévő személyi okmányt.

A Köztársasági Választási Bizottság munkatestülete