Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás tilalmáról

2018.10.10.
 

Az egyre gyakoribbá váló szabadtéri tűzesetek miatt, amelyeket a földeken levő növényi maradványok, nád, száraz fű és más növényzet égetése idéz elő, figyelmeztetjük a lakosokat, hogy ez a fajta tűz nagyon gyorsan elharapózik, és veszélybe sodorja a környékben levő ipari és lakóépítményeket. Ezenkívül a tűz által elért területeken súlyos következményeket fog elszenvedni a növény- és állatvilág is, a sűrű füst miatt kialakuló rossz látási viszonyok pedig gyakran okoznak közlekedési baleseteket.

A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. sz.) 50. szakasza szerint tilos a kalászos és más növénymaradványok égetése és a szabadtéri szemétégetés. A tilalom megszegése súlyos pénzbüntetést von maga után: jogi személyekre 300.000,00-től 1.000.000,00 dinárig, magánszemélyekre 10.000,00-től 50.000,00 dinárig terjedő bírság róható ki.

Ezenkívül az a személy, aki a szabadtéri tűzgyújtás tilalmának megszegésével tüzet okozott, köteles megtéríteni a tűzoltóság beavatkozásának költségeit, valamint – ha életveszélybe, ill. egészséget károsító helyzetbe sodort embereket, vagy nagyobb mértékű vagyoni kárt okozott – a felelős ellen büntetőeljárás fog indulni.

Felhívjuk a lakosságot, hogy tartsa tiszteletben a növényi maradványok és szemét szabadtéri égetésének tilalmát, hogy a saját és mások élete és vagyona ily módon ne kerüljön veszélybe. A Belügyminisztérium munkatársai fokozott ellenőrzést végeznek az ilyen szabálysértések földerítésére, és minden elkövető ellen megteszik a törvényben előírt valamennyi intézkedést.

Magyarkanizsa Község Katasztrófavédelmi Törzskara