Éves filmes összefoglaló Magyarkanizsa Község Napja alkalmából

2017.10.24.
               

Magyarkanizsa Község Napja 2017.

Egy év. 365 nap. Megannyi lehetőség, döntéshelyzet, válaszút, megoldandó probléma. Kihívások, sikerek. Munkával teli hétköznapok és közösségformáló ünnepek jellemezték az elmúlt esztendőt.

 

Helyi fejlesztés és területi tervezés: 19,6 millió

 

Tavaly decemberben átadtuk rendeltetésének a magyarkanizsai vásárteret. A beruházás 7 millió dinár és a UNDP, a szerbiai, valamint a tartományi kormány támogatásával valósult meg. Azért, hogy nyoma se maradjon a migránsválság okozta károknak. Felújítottuk a víz-, a szennyvíz- és a villamos hálózatot, rendeztük a belső utakat, parkolót építettünk, fákat ültettünk és új kerítést húztunk fel. A vásártér azóta új fényében közösségi, rendezvény és sporthelyszínként szolgálja a község lakóit.

Befejeződött a Szent Mihály arkangyal pravoszláv templom több éve húzódó teljes felújítása. A belső javítások után a tetőszerkezet cseréje következett, majd az épület teljes külső burkolata is megújult a toronnyal együtt. A munkálatok összértéke több mint ötmillió dinár volt, melyből önkormányzatunk egy milliót vállalt át.

 

Kommunális tevékenység – 91,5 millió

 

Ebben az évben közvilágításra 30 milliót, a közterületek és zöldövezetek rendezésére 15,5 milliót, a vízhálózat fejlesztésére pedig további 20 millió dinárt fordítottunk a költségvetésből.

Folytattuk a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat gépparkjának fejlesztését. A tartományi támogatásból új erőgépeket kapott a vállalat. Februárban egy rotációs fűkaszáló és egy rotációs kapa érkezett, melyek révén községi kivitelezőnél maradhatott a parlagfű-irtás.

A fejlesztések elsődleges célja a Komunalac szolgáltatásainak bővítése és azok színvonalának emelése, hogy községünk szebb, rendezettebb és tisztább lehessen.

12 millió dináros tartományi támogatás segítette a vízvezeték-hálózat felújítását is több településünkön. Magyarkanizsán a fővezetéken végeztünk cserét, míg Adorjánon az utcai hálózat azbeszt csöveit cseréltük le, illetve a háztartásokat is a rendszerre kapcsoltuk.

A kommunális területet érinti az elmúlt 15 év egyik legnagyobb értékű nyertes, határon átnyúló önkormányzati projektuma is, melynek révén a Magyarkanizsát illető 1,9 millió euróból a közeljövőben felújítjuk és kibővítjük a magyarkanizsai szennyvíztisztítót.

 

Helyi gazdaságfejlesztés: 52,3 millió

 

Önkormányzatunk évről évre részt vesz az állami kezdeményezésre megvalósuló közmunkaprogramban és a szakmai gyakorlat biztosításában, mely célokra idén 4,6 milliót költöttünk.

A horgosi ipari park fejlesztése önkormányzatunk sokéves projektuma. Az elmúlt évben két ízben is tartományi támogatást nyertünk a befejezésére. Így a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól valamivel több mint 35 millió dinár vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésünkre, ami biztosítja a horgosi ipari park kiépítésének befejezését is. Ennek köszönhetően a 24 hektáros hasznosítható területből mintegy 10-14 hektárt azonnal a vállalkozók rendelkezésére tudunk majd bocsátani.

 

Idegenforgalom-fejlesztés: 26,7 millió

 

Az idei szerb-román IPA projekt révén egy turisztikai információs eszköz, irodabútorok és egy százszemélyes sátor is az önkormányzat birtokába került, de március óta hivatalos igazolásunk van arról is, hogy Magyarkanizsán van tartományunk legjobb kávézója. A Tartományi Gazdasági Kamara szerint a tavalyi év legjobb vajdasági kávézója a magyarkanizsai Art Café lett.

A tavaly nyárra felújított tiszaparti medencekomplexum idén is teljes kapacitással állt a fürdőzni vágyók rendelkezésére. A nyári hónapokban házirenddel, úszómesteri és elsősegély szolgálattal, a vízminőség folyamatos ellenőrzésével üzemelt. De rendbe tettük a strand homokos részét, a napernyőket, a virágágyásokat is. A magyarkanizsai strand így valóban a családokat, a felfrissülni, pihenni vágyókat szolgálta, akik tömegesen látogatták és örömmel használták a nyár folyamán.

 

Mezőgazdaság-fejlesztés: 47 millió

 

Tavaly októberben a vidékfejlesztési program alapján 4,2 millió dinár vissza nem térítendő támogatást ítéltünk meg a bejegyzett gazdáknak, jogi személyeknek, illetve mezőgazdasági civil szervezeteknek. Idén folytattuk az ingyenes talajminta-elemzés biztosítását is a községbeli termelőknek és a támogatási vonalak keretösszegét 6 millió dinárra növeltük.

 

Környezetvédelem: 26,7 millió. Energiahatékonyság: 26,9 millió

 

A kispiaci egészségügyi rendelő teljes felújításához 17,6 millió dinár vissza nem térítendő támogatást nyertünk a tartományi kormánytól, mely munkálatok hamarosan megkezdődnek, a horgosi Napraforgó óvodában kicseréljük a nyílászárókat. A felújítás 3,9 millió dinárba kerül, melyre a Tartományi oktatási titkárság biztosította a fedezetet.

 

Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra: 77,1 millió

 

A közlekedési infrastruktúra karbantartása is komoly eszközöket igényelt: 40,7 millió dinárba került idén, míg ezen kívül aszfaltozásra és járdaépítésre további 24,2 milliót költöttünk.

Az elmúlt egy év során valósult meg a horgosi kerékpárút kiépítésének 3. fázisa is. És igaz ugyan, hogy ez az eddigi legrövidebb szakasz – mintegy 400 méter – de a helyszűke miatt ennek a kivitelezése igényelte a legnagyobb körültekintést és a legösszetettebb megoldásokat. A horgosiak így már biztonságosan kerekezhetnek a Kanizsai út mellett mintegy 1,5 km hosszan. A harmadik fázis összértéke 3,1 millió dinár, melyből a Tartományi gazdasági titkárság fedezett 1,9 milliót.

 

Oktatási intézmények működtetése: 138 millió

 

A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik az iskoláskor előtti intézmény teljes működtetése. Az óvodai ellátás biztosítására 77,6 milliót költöttünk. Az általános iskoláinkra 42 milliót, míg a középiskolára 12,6 millió dinárt fordítottunk.

Az év nem múlt el váratlan és önkormányzatunkat hatalmas kihívás elé állító esemény nélkül: a tanév vége előtt három nappal csőtörés következtében megroggyant és életveszélyessé vált az oromhegyesi Arany János Általános Iskola épülete. A diákok Oromon kezdték meg a tanévet, szállításukat az önkormányzat biztosítja. A szakemberek, mérnökök, az intézményvezetők, az önkormányzati és tartományi elöljárók összehangolt munkával azonnal cselekedtek, melynek köszönhetően a felújítási tervek időben elkészültek. A felújításhoz a tartományi kormány 24 és fél, a községi önkormányzat pedig 7 millió dinárral járul hozzá – annak érdekében, hogy az oromhegyesi diákok mielőbb újra birtokbe vehessék a felújított és biztonságos iskolaépületet.

 

Szociális és gyermekvédelem: 75,4 millió

 

Községünk a szociális védelem terén a legnagyobb összeget a gyermekek és a gyermekes családok támogatására választja ki: e célból 45,2 millió dinárt költöttünk ebben az évben. A szociális segélyeket 7 millióból fedeztük, míg az idősek házi segítségnyújtásának szolgáltatása 3,5 millióba került. A Vöröskereszt tevékenységének támogatására 3,5 millió dinárt fordítottunk.

A szociális védelmi szférát érintő jelentős beruházás valósult meg ebben az évben a japán kormánynak köszönhetően. A magyarkanizsai Vöröskereszt raktárépületének kiépítéséhez biztosított 8 millió dinár az ENSZ Fejlesztési Alapjának közvetítésével érkezett meg hozzánk. A 140 négyzetméteres új raktárépület lehetővé teszi az élelmiszerek, a vegyszerek és háztartási cikkek, valamint a használt ruhanemű egymástól elkülönített tárolását. Az épülettel egy megérdemelt adományt kapott a magyarkanizsai Vöröskereszt, hiszen olykor erején felül teljesített, hogy eleget tegyen mindennapi feladatainak és a migránsáradat okozta kihívásoknak is.

A Vajdasági Nagycsaládos-egyesületek Szövetsége döntése alapján önkormányzatunk tavaly decemberben újra elnyerte Családbarát önkormányzat díjat. Önkormányzatunk 417 középiskolás utaztatási költségét támogatja, 420 gyermeknek biztosít ingyenes uzsonnáztatást az iskolában és óvodában, az első, második és harmadik gyermek után 200 család részesül egyszeri pénzsegélyben, a harmadik és negyedik gyermek óvodában való tartózkodásának költségeit 68 esetben fedezzük. Továbbá a kettes és hármas ikrek babakocsit kapnak, az új év első fiú- és leánygyermeke 50 ezer dináros támogatásban részesül, a nagycsaládos-kártya révén 50%-os szemétszállítási kedvezményt biztosítunk, támogatjuk a napközik munkáját, ahol 35 hátrányos helyzetű gyermekkel és 33 fogyatékkel élő személlyel foglalkoznak.

 

Az egészségügyi intézmények működtetése: 37,2 millió

 

Arzénmentesítő készülék kapott helyet a magyarkanizsai Egészségház előcsarnokában. A berendezés egy magyarországi cég felajánlásaként érkezett és szinte teljesen kivonja az arzént az ivóvízből, anélkül, hogy annak illata, íze vagy színe megváltozna. A kétezer euró értékű készülék szabadon igénybevehető, polgáraink bármikor használhatják.

Az elmúlt évben komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy rendezzük az Egészségház adósságát. A törlesztés egyrészt költségvetési eszközeinkkel, másrészt az eddig állami tulajdonban lévő gyógyszertárak bérbeadásával történt községünk hat településén. Célunk, hogy megőrizzük az ott dolgozók munkaviszonyát és hogy biztosítsuk a zavartalan gyógyszerellátást a polgárok számára községünk legtöbb településén.

 

Művelődésfejlesztés: 77,4 millió

 

A kultúra támogatását sem hanyagoltuk el az elmúlt évben. A művelődési intézmények működtetésére 33,4 milliót, míg a művelődési civilszervezetek támogatására 2,2 milliót fordítottunk.

Az idei fejlesztésekre benyújtott pályázatok révén hamarosan a horgosi Művelődési Ház berendezését is biztosítani tudjuk, hogy már semmi se álljon a működésének útjában.

A kispiaci Művelődési Ház adaptációjára és rekonstrukciójára is pályázaton nyertünk támogatást: 1 millió 740 ezer dinárt kaptunk rá a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól.

 

Sport- és ifjúságfejlesztés: 24 millió

 

A sport- és ifjúságfejlesztés legnagyobb tételeit a helyi sportklubok támogatása és az ifjúságpolitikára szánt keretösszeg teszik ki. A klubok idén 14,3 milliót kaptak, az ifjúsági programokra pedig 3,1 milliót szántunk.

Tartományi támogatást kapott a Testvériség Kajak Klub székházának kiépítése, amely szakmai képzésekkel, edzőtáborokkal és más kajakos tartalmakkal segítheti majd nemcsak a helyi kajaksport fejlődését, hanem regionális központként is működhet.

Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája webfejlesztésre és klub-berendezés vásárlására nyert támogatást a Szerbiai Ifjúsági- és Sportminisztérium pályázatán. A fél millió dinárból ifjúsági alkotótábort is szerveznek majd.

De ifjúsági programra fordítottuk az idei nyertes Európa a polgárokért-projektumunk támogatását is, hiszen 20 ezer eurót kaptunk a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésére. Kiskunhalas, Felsőzsolca és Királyhelmec együttműködésével egy középiskolásoknak szóló nyári ifjúsági tábort szerveztünk a Tisza-parton, egyidőben és összekötve a Tábor határok nélkül elnevezésű népszerű rendezvénnyel, melynek viszont főtámogatója a Tartományi Oktatási Titkárság.

 

Községünk méltán ismert és elismert gazdag, változatos és magas színvonalú művelődési életéről, rendezvénykínálatáról. Egy év leforgása alatt több, mint 300 különböző program valósul meg úgy az intézményeink, mint a civilszervezetek szervezésében, melyek között mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. Községünk valamennyi településén jól szórakoztak polgáraink a különböző kultúrális, közösségi és sport rendezvényeken.