Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának tagja

2017.02.17.
 

Szerbiát a Kongresszusban 7 állandó tag képviseli, ennek a delegációnak tagja Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester, aki február 16-án részt vett a Kongresszus Athénban szervezett konferenciáján.

A tanácskozás napirendjén több jelentés is szerepelt a helyi és regionális demokrácia érvényesüléséről (Finnország, Izland, Észtország), valamint a bosznia-hercegovinai választások megfigyeléséről. A résztvevők megvitatták egy misszió jelentését is, amely Törökországban járt és a helyhatósági választásokkal, valamint az ott tapasztalható visszaélésekkel foglalkozott. Végül, de nem utolsó sorban megvitatták a helyi önkormányzatok szerepét a migráció kérdésében. 
- Megtiszteltetés, hogy tagja lehetek ennek a Kongresszusnak, annál is inkább, mivel Vajdaság területéről én vagyok az egyetlen állandó tag. A napirendi pontok megvitatása során láthatjuk, hogy hogyan működik és érvényesül a helyi és regionális demokrácia az észak-európai országokban, de természetesen Magyarkanizsa község vezetőjeként számomra nagyon fontos napirendi pont a migrációs válság kezelése, mivel a mi községünk még mindig érintett ebben a kérdésben. Egy ilyen tanácskozás egyrészt jó alkalom a kapcsolatépítésre, hiszen 47 európai ország képviselteti magát a Kongresszusban, másrészt egy ilyen konferencia alatt számos jó tapasztalatról lehet hallani a külföldi kollégáktól, akik szintén helyi önkormányzatokat képviselnek és helyi problémák kezelésével és megoldásaival foglalkoznak – mondta Fejsztámer Róbert. 

A Kongresszust az Európa Tanács tanácsadó szervként hozta létre, amely az addig működő Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Állandó Értekezlete helyébe lépett. 
A Kongresszus tanácsadóként működik az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és Parlamenti Közgyűlése mellett a helyi és regionális politika minden kérdésében, szorosan együttműködik a nemzeti és nemzetközi szervezetekkel a helyi és regionális önkormányzatok képviseletében, meghallgatásokat és konferenciákat szervez helyi és regionális szinten a szélesebb közvélemény elérése érdekében, amelynek közreműködése nélkülözhetetlen a működőképes demokráciához.