EUROPEAN YEAR OF CITIZENS - Tanulmányi út és műhelymunka

2014.04.23.
 

A PROGRAM NEVE: Europe for Citizens/EACEA
A projektum címe: EU - Teaching and Learning from Each Other, Kanjiza

Az eseményen összesen 29 résztvevő jelent meg az alábbiak szerint:

  • Ferencváros Önkormányzata – Magyarország: 4
  • Királyhelmec Város - Szlovákia: 4
  • Kiskunhalas Város Önkormányzata – Magyarország: 6
  • Magyarkanizsa Község önkormányzata - Szerbia: 6
  • Sepsiszentgyörgy Város – Románia: 9
  • Tata Város Önkormányzata - Magyarország: -

Helyszín és időpont: Az eseményre Sepsiszentgyörgyön (Románia) került sor, 2014. április 24. - 26-a között.

Rövid leírás:
A 3. műhelymunka címe: Pedagógusok szakmai továbbképzése
A műhelymunka résztvevői: Sepsiszentgyörgy, Királyhelmec, Kiskunhalas és Magyarkanizsa delegációja.
Előadó: Botos Erika, a sepsiszentgyörgyi "Csutak Vilmos" Pedagógusok Házának vezetője.
Beszámolójában hallottunk a tanárok továbbképzésének törvényes lehetőségeiről, amelyet az állam finanszíroz. A képzés célja a szakmai fejlesztés, a kiváló tanári cím megszerzése, amelyet az első fokozati vizsga megszerzését követően 15 év után lehet megszerezni, valamint a karrierépítés, különböző fokozati vizsgák megszerzésével. Betekintést nyerhettünk a továbbképzés intézményes formáiba (Tanügyi Minisztérium, Megyei Tanfelügyelőségek, Neveléstudományi Kutatási Intézet, Felsőoktatási intézmények – Továbbképző intézetek, Megyei Pedagógus Házak,…). A továbbiakban a továbbképzési formákról hallottunk, melyeket a következő kategóriába sorolhatunk:
• Tudományos-módszertani, pszichopedagógiai tevékenységek a tanintézmények szintjén
• Tudományos előadások, szimpóziumok, tapasztalatcserék, nevelési partneri kapcsolatok
• Neveléstudományi, szaktudományos időszakos tájékoztatások
• Továbbképzés, alapkompetenciák fejlesztésére, új kompetenciák kialakítására
• Egyetem utáni képzések – elmélyítés, új szakirány, átképzés, továbbképzés, doktori
Szó esett az élethosszig tanulás jelentőségéről, a formális, non-formális és informális tanulásról, ahol az egyén teljes körű fejlesztése, és a társadalom fenntartható fejlődése a cél, valamint a kulcs-kompetenciák és specifikus kompetenciák kialakítása, elmélyítése.
Előadó: Varjú Potrebić Tatjana, a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatója.
Beszámolójában kitért a szerbiai pedagógusképzés törvényes kereteire, a Szabályzat által meghatározott jogokra és kötelezettségekre, a pedagógusok motiváltságára, valamint a kiemelt jelentőségű programok jelentőségére. Öt éves ciklusban minimum 120 pontot kell megszerezni programokból, szakmai összejövetelekből. Kompetencialapú a továbbképzés, melyet az egyén tervez összhangban az intézmény továbbképzési tervével. Az intézményen belüli továbbképzés jelentősére is kitért, amelyek éves szinten terveződnek és valósulnak meg.
A prezentációkat követően rövid beszámolót hallottunk a szlovákiai pedagógus-továbbképzésről. A szlovákiai pedagógusoknak nincs pontszerzési kötelezettségük, viszont fizetésemeléssel jár, ha a pedagógus szakmailag továbbképzi magát. A képzések ingyenesek, kevesen használják őket. A hangsúly a minősítő vizsgákra van helyezve, ehhez viszont már szükséges a szakmai továbbképzés.
A magyarországi pedagógus-továbbképzés hasonlóan szerveződik meg. 120 pontot kellett gyűjteni. Fokozatokat lehet elérni a szakmában: gyakornok, pedagógus 1-es és 2-es ,mester tanár és kutató tanár. Portfóliót kell vezetni, hasonlóan, mint a többi országban. Ma már az állam dönti el, hogy milyen képzéseken vehet részt a pedagógus, a képzések ingyenesek. A Pedagógiai szolgáltatókat sem kerülheti el a politika, ezért négyévente változik a rendszer.
Műhelymunka második napja:
Előadó: Kis Imre, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének egyik országos alelnöke és egyben a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközpont igazgatója
A romániai Pedagógusszövetség tevékenységéről, szerepéről hallottunk. Szakmai érdekvédelmi szervezet, mely a minőségi magyar oktatást és nevelést hivatott képviselni. Politikamentes szervezet. A magyar tankönyvek kiadását és terjesztését is felvállalja. Módszertani központok munkáját karolja fel, 4 ilyen módszertani központ működik, mely a magyar oktatást és nevelést támogatja. Biztosítja a pedagógusok szakmai továbbképzését, évközi képzési programok és nyári akadémiák formájában.
Dr. Sarnyai Zoltán, a Magyar Nemzeti Tanács tagja, a Közoktatási bizottság alelnöke beszámolt a szerbiai anyanyelvi oktatás helyzetéről.
Különböző programokat kínál fel a Magyar Nemzeti Tanács a magyar nyelven való beiskolázáshoz. Anyagi támogatásban is részesíti a magyar nyelven tanuló diákokat.

A műhelymunkán elhangzott hozzászólások összegzése:
1. A pedagógus-továbbképzés hasonló formában és keretek között szerveződik meg a négy országban
2. A tanárok továbbképzésével javíthatjuk az oktatás minőségét
3. Szerbiában a továbbképzési programok száma nagyon magas, nincs igazi tartalmi szűrés az akkreditációs folyamatban
4. Szlovákiában nem kötelező a pedagógus-továbbképzés, viszont a minősítő vizsgához szorosan kapcsolódik.
5. A pedagógusszövetségeknek kiemelt szerepük van a pedagógus-továbbképzésben.
6. A folyamatos megújulás alapfeltétele az állandó fejlődés.
7. Az anyanyelven való tanulást szorgalmazni kell minden területen.
A műhelymunka befejezéseként a résztvevők megtekintették a Székely Nemzeti Múzeumot és a Míves Házat. Másnap kirándulást tettek a következő útvonalon: Szent Anna tó – Bálványos – Kézdivásárhely.

Képek »