EUROPEAN YEAR OF CITIZENS WORKSHOP - Műhelymunka

2013.11.15.
 

A PROGRAM NEVE: Europe for Citizens/EACEA
A projektum címe: EU - Teaching and Learning from Each Other, Kanjiza

Az eseményen összesen 32 résztvevő jelent meg az alábbiak szerint:

  • Ferencváros Önkormányzata – Magyarország: 9
  • Királyhelmec Város - Szlovákia: 4
  • Kiskunhalas Város Önkormányzata – Magyarország: 4
  • Magyarkanizsa Község önkormányzata - Szerbia: 7
  • Sepsiszentgyörgy Város – Románia: 4
  • Tata Város Önkormányzata - Magyarország: 4

Helyszín és időpont: Az eseményre Magyarkanizsán (Szrebia) került sor, 2013. november 15. - 16-a között.

Rövid leírás:
A Magyarkanizsán megtartott szakmai találkozón a testvérvárosok oktatási intézményeinek vezetői és képviselői, diák önkormányzatok, valamint önkéntességgel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt. A műhelymunka célja az oktatás területén a pedagógiai tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok és példák bemutatása, valamint a közös problémáknak a felvázolása és megbeszélése volt, mint pl.: az anyanyelven való tanulás, a környezet,- és idegen nyelv ismeretének fontossága.
A testvérvárosi intézmények és szervezetek képviselői lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, egymás munkájának a megismerésére. A műhelymunka során megvitatták, hogy az Európai Unió országaiban és az Európai Unión kívüli országokban milyenek a fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségei.
A fiatalok még mindig nehézségekkel szembesülnek a foglalkoztatás, az oktatás és a szakképzés területén. Ha Európa teljesíteni kívánja az oktatással és foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzéseit, akkor gondoskodnia kell a fiatalok megfelelő társadalmi és szakmai integrációjáról. Ez egyben hozzájárulna a fiatalok személyes önmegvalósításához és az aktív polgári szerepvállalásához is.
A vendéglátók bemutatták a szerbiai oktatási rendszert és Magyarkanizsa Község 2010-2014 időszakra szóló Helyi Ifjúsági Akciótervét, melynek célja a községben élő fiatalok helyzetének a javítása. A műhelymunka résztvevői megismerhették Magyarkanizsa oktatási helyzetképét, valamint a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ szakmai tevékenységét és oktatási programját.
A résztvevők hozzászólásaikban kitértek az anyanyelv megtartó szerepének megerősítésére, az állami nyelv nem megfelelő ismeretére és annak negatív következményeire, az idegen nyelv alapos ismeretére, amely növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit és lehetőségeit, a fiatalok elvándorlásának okaira, a szülőföldön való tanulás és maradás fontosságára, a tanulók korai felzárkóztatásának szükségességére, a nemzeti tanácsok tevékenységének fontosságára, valamint az oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségekre.

A műhelymunkán elhangzott hozzászólások összegzése:
1. Az oktatási intézmények közösségmegtartó szerepe és az anyanyelvi környezet fontos tényezőt alkotnak a gyermekek és fiatalok nevelésében, oktatásában és a felnőtté válás folyamatában.
2. Ki kell használni az Európai Unió azon programjait, amelyek lehetőséget és alkalmat adnak a szerbiai, magyarországi, romániai és szlovákiai iskolák együttműködésére, valamint a fiataloknak a közös élményszerzésre.
3. Lehetőséget kell teremteni a kisebbségben élő nemzetiségeknek az anyanyelven való tanulásra és az anyanyelven történő felvételi vizsgára.
4. A kisebbségi oktatásban biztosítani kell a megfelelő tartalmú és mennyiségű magyar nyelvű tankönyveket.
5. Támogatni kell a tehetséges, a tanulmányaik során kimagasló eredményeket elérő fiatal tanulókat.
6. Olyan programokat, programcsomagokat kell összeállítani, amelyek segítik a tanulók felzárkóztatását és fejlesztését.
7. Növelni kell az oktatási és képzési rendszerek átjárhatóságát (akadálymentes tanulás Európa-szerte).
8. Segíteni kell a szülőföldön való maradást és boldogulást (a társadalom és a közösségek megtartó ereje).
A műhelymunka befejezéseként a résztvevők megtekintették Tóthfaluban (Magyarkanizsa kistérség) a labdarúgásra szakosodott gimnázium tagozatát, amely a tehetséges gyermekeknek biztosít lehetőséget a továbbfejlődésre, valamint a Kiss Ferenc Általános Iskolát.

Képek »