| Gazdaság || Kommunális ügyek || Városrendezés || Mezőgazdaság || Környezetvédelem || Idegenforgalom || Oktatás || Művelődés || Szociális védelem || Egészségügy || Sport || Ifjúság || Tájékoztatás || Rendkívüli helyzetek || Vallás || Civil szervezetek || Közösség || Helyi közösségek |

   2023.06.07.
Egy kis közösség nagy összefogásának eredménye

Nagyot is szabad álmodnia egy kis közösségnek, ha összefog, mert meg tudja valósítani. Ezt bizonyítja Tóthfalu példája. Az 500 fős település lelke Utasi Jenő plébános, akinek a vezetésével korábban sportakadémia, labdarugópálya létesült, most pedig egy új sportcsarnokot avathattak fel. Vajdaság egyik sportközpontjává válhatott a falu biztosítva a település fejlődését és fennmaradását. 
A Kaszap István Kollégium sportcsarnokának június 6-ai ...

   2023.06.06.
Bor és hal Horgoson

Folyt a lé Horgoson szombaton, június 3-án délután a művelődési ház melletti téren, ahol a tizenegyedik Bor és Hal elnevezésű rendezvényt tartották. Mondani sem kell, hogy a halászlé és a bor folyt, persze nem szó szerint, de volt belőle bőségesen. 
Délben még csak az előkészületek zajlottak, de már sejteni lehetett, hogy bizony sok horgosi fog aznap bort inni és halászlét enni. Az egykoron tóval és halpiaccal is rendelkező, boráról híres vidék ...

   2023.06.06.
Bogrács- és pálinkafesztivál Tóthfaluban

Több mint 60 étellel és mintegy 40 pálinkával neveztek be a 6. Bogrács- és pálinkafesztiválra Tóthfaluban. A családbarát rendezvény egész napos programsorozattal várta a kilátogatókat. 
Rotyogott a bográcsokban az étel a központi parkban. Összesen 50 csapat főzött, amelyek 60 különféle étellel neveztek be a gasztronómiai versenyre. A zsűri úgy véli, hogy egy igen erős mezőny alakult ki, és a résztvevők a saját tájegységükre jellemző ízeket ...

   2023.06.06.
Gyerekfesztivál Magyarkanizsán

Több mint 300 gyerek vett részt a 15. Gyerekfesztiválon a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola szervezésében. A gyerekek több kategóriában léptek színpadra, de ez mellett barátkoztak és közös játékokban is részt vettek. 
A gyerekfesztivált a Művészetek Háza színháztermében szervezték meg, ami a helyi általános iskolás diákok közös köszöntő dalával kezdődött meg, majd Fejsztámer Róbert, magyarkanizsai polgármester és Szepesi ...

   2023.06.06.
Csoda ez a Tóthfalu!

Megtelt gyerekzsivajjal Tóthfalu, a horgosi és a kispiaci harmadik osztályosok idei kirándulásának helyszíne. Magyarkanizsa Önkormányzatának támogatásával, a Helló Kanizsa Turisztikai Információs Központ szervezésében egyre több gyermek ismerheti meg a községet alkotó települések valamelyikét. Látnivalóban és programokban gazdag Magyarkanizsa, s ezt igyekeznek közkinccsé tenni. 
A csoportot Bontovics István, a falu polgármestere és Utasi Jenő atya ...

 
Keresés
 

   2023.03.24.
Féltve őrzött kincs

Oromon Petőfi szobra tekint ki az ablakból
Az oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben élénk tevékenység folyik. A jelenlegi és szinte mondhatni, hogy a mindenkori könyvtárépületben kórus- és citerapróbák zajlanak, a gyerekeknek olvasókört, kézműves foglalkozást tartanak alkalmanként, de az anyaországi Szakkör program is itt zajlik. Visszaemlékezve, ez a helyiség mindig is fontos szerepet töltött be és tölt be napjainkban is a helybeliek életében. Egyfajta közösségi színtér, nem kizárólag könyvtár. A tőszomszédságában lévő művelődési otthonban – amit nemes egyszerűséggel csak nagyteremnek neveznek emberemlékezet óta – az ünnepi rendezvényeket tartják, és a könyvtár helyiségében készülnek, öltözködnek a fellépők. Piacnapok alkalmával pedig be lehet térni beszélgetni is oda, amit az oromiak csak úgy hívnak: kultúrkör. Ebből aztán mindenki tudja, hogy a könyvtárépületről van szó, ahol valaha az újságokat is árusították, mára pedig egy kis kellemes, barátságos kuckóvá vált. A könyvek birodalmának ablakában pedig nem más figyel, mint Petőfi Sándor. A vajdasági Petőfi-szobrok egyike itt van. Pontosabban kettő van, egy picike és egy mellszobor, amit Almási Gábor készített. Az érdekesség Almási Gáborral kapcsolatban az, hogy az Oromtól mindössze néhány kilométerre lévő Völgyes is őrzi ezt a vezetéknevét, ahol a művelődési otthont a mai napig csak úgy emlegetik: az Almási-terem. Almási Gábor, a tóthfalusi születésű szobrász nagybátyjának, Nándornak a tulajdona volt.  
Akadnak olyanok is, akik a múlt kutatásán dolgoznak és számtalan, az utókornak is kincset jelentő dologra bukkannak és ismereteiket megosztják széles körben. Oromon ezt az értékmentő és nagyra becsülhető munkát Pósa Mária végzi, akit joggal nevezhetünk helytörténésznek. Közgazdasági végzettsége és a könyvelés, a számok világban ledolgozott több évtized a háta mögött a hivatása volt, de mindig is érdeklődött a történelmünk iránt, és egyre többet kutatott, idősebbeket is meghallgatott, és ezekből most már két kötetre való történetlánc állt össze, melyből a település és a két másik picinyke falujának monográfiája született meg. Ebből megtudhattuk, hogy a könyvtár induló könyvállományát a már korábban megalakított völgyesi és oromi olvasókörök biztosították.
„Az induláskor szerencsétlen túlkapások is történtek. A nem hozzáértő válogatásnak értékes Jókai- és más irodalmi művek estek áldozatul. Azért is a tűzbe kerültek némelyek, mert kiadási dátumuk nem felelt meg a „követelményeknek”.
A könyvtár és olvasóterem, a kocsmák mellett új találkozóhely lett. Benne kapott helyet a falu első televíziója, 1959-ben.” (Pósa Mária: Az oromi és völgyesi tanyavilág monográfiája)
Napjainkban azonban nincs ekkora népszerűsége egy könyvtárnak sem már, viszont még most is piacnapok alkalmával nyitva tart, hisz olyankor a legnagyobb a forgalom. Az oromi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Kádár Judit elmesélte, hogy az oromi olvasókört Bosznai József tanító alakította az 1930-as években. Az elnök is Pósa Mária nyomán ismertette ezeket az információkat:
– Nyári Tamás kocsmája mellett kapott helyet az olvasókör, míg érdekesség, hogy előtte a módosabbak tanyáján kölcsönözhettek az emberek könyveket. 1952-ben alakult meg az egyesület és ekkor épült meg a szövetkezeti otthon is. A hatvanas évek elejéig Bosznai József, majd Tímár László volt az egyesület élén, míg a nyolcvanas évektől Konc Mónika, majd a kilencvenes évek óta én töltöm be ezt a posztot. Az egyesület tagjai a nagytermet és a könyvtártermet is használták a művelődési tevékenységekre. Napjainkban énekkar, hagyományőrző szakkör, sakk-klub, kézimunka szakkör, kézműves foglalkozások, mesekuckó is van a könyvtárban. A könyvállományunk ötezernél egy kicsit több, amit folyamatosan bővítgetünk. Az elmúlt években pályázatokon való részvétellel, testvérvárosi és alapítványi ajándékból is gyarapodott az állomány, de a községből, Magyarkanizsáról is szoktunk kapni. Ahogy átalakult a világ, a könyvtár működtetése is más lett. Az elmúlt években Tímár Anna, nyugdíjas tanítónő vezette a könyvtárat, napjainkban pedig önkéntes alapon vállalják az egyesület tagjai – mondta Kádár Judit.
– Büszkeségünk, hogy a könyvtárban van egy Almási Gábor által készített Petőfi-szobor, ez a nagyobb. A helyi közösség irodájában van egy kis szobrocska is, de az említett nagyobb mellszobor már régóta a könyvtár ablakában figyel – mesélte Judit.
– A szoborról igazából egyik elnök sem, de egy tanító, se senki nem tudja, hogy mikor, mi módon került ide. A Petőfi iskolák találkozójához próbáljuk kötni, mert a kis szobor, úgy tudjuk, akkor került hozzánk, viszont biztosat már senki nem tud. A szoborra 1973 van írva, valószínűleg akkor készült és akkor is került ide. Amikor kutattunk utána, akkor se találtunk pontos információt, leírást. Almási Gábor azonban a környékünkön jelentős szerepet tölthetett be, a szomszédos Tóthfalu szülötte.
Mi évtizedek óta a szobrot nagy becsben tartjuk, és napjainkban is, ha ünnepi műsor van, bevisszük a nagyterembe. Most a népzenei találkozónkon is így történt, és ezzel is emeltük a Petőfire való emlékezés színvonalát. Ami még örömre ad okot, hogy felvetődött annak ötlete, hogy egy kültéri Petőfi-szobrot is készíttessünk Oromra – mondta Judit.
Bővebben:

 
Féltve őrzött kincs